Izvješće - sučelje i opcije

https://youtu.be/l-SexYGfajo

Napomena:

Izvješće pokazuje ukupnu sličnost s pronađenim tekstovima, podudarnosti su prikazane bojama, grupirane od najvećeg do najmanjeg postotka, svaki pronađeni izvor ima svoju boju (na kraju izvješća). Sustav Turnitin pretražuje sve baze podataka neovisno o tome je li ustanova pretplaćena na njih ili ne. Međutim, podudarnost se provjerava s izvorima koji su dostupni na internetu, ne i s onim koji su dostupni samo u tiskanoj inačici.