(1 - 4 od 4)
Poveznica na dokument Pokušaj utvrđivanja razloga nasilnom ponašanju pomoću kvantitativnog i kvalitativnog pristupa
Poveznica na dokument Germanizmi u hrvatskom- kuhinjski predmeti
Poveznica na dokument Shortening Strategies in Subtitling
Poveznica na dokument Katarzični efekti suvremene auto/biografske američke drame