(1 - 2 od 2)
Poveznica na dokument Dub localization strategies in Shrek, Shrek 2, Shrek 3, Ratatouille, The Princess and the Frog and Valiant
Poveznica na dokument Strategies of translating culture-bound items in