(1 - 1 od 1)
Poveznica na dokument Odnos izmedu crta ličnosti tamne trijade i strategija zadržavanja partnera kod romantičnih parova