Paginacija

Vizualne metode u profesionalnom informiranju i usmjeravanju učenika
Vizualne metode u profesionalnom informiranju i usmjeravanju učenika
Patricija Glavaš
Odgojno – obrazovna djelatnost čiji je cilj pripremanje samostalnih, sposobnih mladih ljudi s razvijenim kompetencijama i vještinama za daljnji život, obrazovanje i tržište rada naziva se profesionalno usmjeravanje i informiranje. Predmet ovog istraživanja upravo je profesionalno informiranje i usmjeravanje srednjoškolskih učenika kao jedno od područja rada školskog pedagoga, tj. ispitivanje upoznatosti pedagoga stručnih suradnika u srednjim školama s vizualnim metodama i...
Vizualni identitet i komunikacija mrežnih stranica narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
Vizualni identitet i komunikacija mrežnih stranica narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj
Tamara Škorić
Tema diplomskog rada je vizualni identitet i komunikacija mrežnih stranica narodnih knjižnica Republike Hrvatske. U teorijskom dijelu upoznaje se s ključnim pojmovima vezanim uz vizualni identitet, uključujući logotip i vrste logotipa, paletu boja, tipografije te važnost istih u stvaranju prepoznatljivog izgleda. Uz to, objašnjava se i pojam komunikacije te njezina uloga na mrežnim stranicama, definirani su i pojmovi mrežna stranica te mrežno mjesto. Također, definirana je i...
Vizualni identitet kao element uspješnog upravljanja i poslovanja tvrtke
Vizualni identitet kao element uspješnog upravljanja i poslovanja tvrtke
Mateja Jurčić
Svrha ovog završnog rada je analiza vizualnog identiteta kroz poslovanje tvrtke. Potreba da se identitet stvori i služi za prepoznavanje i asocijaciju postoji oduvijek. Razvoj samog pristupa vizualnom identitetu kroz povijest, te globalizacija i način na koji se vizualni identitet prezentira omogućilo je stvaranje moćnih, svjetski prepoznatljivih brandova. Oni svoj uspjeh temelje na vizualnom identitetu koji su gradili godinama. U ovom radu će se spominjati primjeri nekih od takvih...
Vizualni identitet mrežnih stranica nakladnika: komparativna analiza
Vizualni identitet mrežnih stranica nakladnika: komparativna analiza
Katharina Rostaš
Rad obrađuje temu vizualnog identiteta koji se očituje kroz mrežne stranice istaknutih svjetskih i hrvatskih nakladničkih kuća. Povezuje se problematika brandinga, marketinga, dizajna i web dizajna te se analiziraju osnovni elementi svakog vizualnog identiteta; logotip, tipografija i boje. U istraživanje je uključeno dvadeset svjetskih i deset hrvatskih nakladnika, a rad se sastoji od teorijskog i istraživačkog dijela. Obrađuje se teorija s područja brandinga i marketinga gdje se...
Vizualni identitet nakladnika i knjižara od izuma tiskarskoga stroja do danas
Vizualni identitet nakladnika i knjižara od izuma tiskarskoga stroja do danas
Mirna Gilman
Tema rada je vizualni identitet nakladnika i knjižara. U radu će se dati kratki prikaz vizualnog identiteta najvažnijih nakladnika i knjižara kroz povijest. U prvom poglavlju definiran je sam pojam vizualnog identiteta, kao i ključni pojmovi vezani uz njega. U slijedećem poglavlju dan je povijesni pregled najvećih europskih nakladnika i knjižara, koji su posjedovali elemente vizualnog identiteta. Ovim radom želi se ustanoviti utjecaj vizualnog identiteta na knjižni svijet te...
Vizualni identitet nakladničkih kuća
Vizualni identitet nakladničkih kuća
Ivona Krkač
U poslovanju nakladničkih kuća danas je neizbježno izgraditi vizualni identitet kojim se jamči prepoznatljivost i uspješnost. Cilj istraživanja provedenog u okviru diplomskog rada „Vizualni identitet nakladničkih kuća“ je analizirati njihove identitete pomoću deskriptivne i komparativne metode te analize sadržaja. Nadalje, radom se žele utvrditi sličnosti i razlike vizualnog identiteta hrvatskih nakladnika u odnosu na inozemne nakladničke kuće, kao i utvrditi postojanja...
Vjerovanja i obredi Židova kao antičkog naroda
Vjerovanja i obredi Židova kao antičkog naroda
Marta Klešćik
Židovi... To je pleme nomadskog podrijetla koje se razvija Božjim pozivom upućenom Abramu. Njegovom sinu, Izaku su se rodili blizanci: Jakov i Ezav. Hebreji dolaze u Egipat kad ih je Josip, Jakovljev voljeni sin kojega su braća prodala u roblje iz zavisti, pozvao. Kad je faraon Seti došao na vlast, Hebreji su postali robovima. No, rodio se Mojsije kojega je Bog upotrijebio da izvede njegov narod. Izašavši iz Egipta, počeli su se razvijati i širiti svoje kraljevstvo sve dok nisu...
Vjerovanja starih Grka
Vjerovanja starih Grka
Darko Benašić
Stari Grci su vjerovali u mnoštvo bogova, no najvažniji su dvanaest olimpskih bogova (Zeus, Hera, Posejdon, Demetra, Hestija, Afrodita, Apolon, Artemida, Atena, Ares, Hefest, Hermes), nazvanih prema planini Olimp na kojem kojoj su po  prema mitu obitavali. No, oni nisu oduvijek bili najviši bogovi. Prema Hesoidu postojao je Kaos iz kojeg nastade Geja koja sama od sebe rodi Urana, a s Uranom Titane, Hekatonohire i Kiklope. Bojeći se za svoju vlast Uran ih je zatočio. Ali Titan Kron...
Vjerski razlozi zabrane i cenzure knjiga kroz povijest
Vjerski razlozi zabrane i cenzure knjiga kroz povijest
Adrian Buček
Iako su povijesni primjeri cenzure iz vjerskih razloga nedvojbeno razni i specifični, same motive i pristupe cenzuriranju knjiga ipak se može poprilično točno locirati unutar konteksta religija u pitanju. Povijest je prepuna takvih primjera, stoga je gotovo nemoguće osvrnuti se na svaki od njih u detalje, ali svejedno je moguće uputiti na načelne tendencije određene religijske zajednice, stavljanjem naglaska na reprezentativne slučaje zabrane i cenzure knjiga. Ovaj rad istražuje...
Vještice u hrvatskim predajama
Vještice u hrvatskim predajama
Ivana Tešić
Rad ne sadrži sažetak.
Vještice u povijesti i vještice u predaji
Vještice u povijesti i vještice u predaji
Ružica Gernhardt
Vjerovalo se da su vještice moćne žene–čarobnice koje raspolažu natprirodnim moćima i magičnim sredstvima pomoću kojih nanose štetu ljudima i ostalim živim bićima. Od 15. do 18. stoljeća pogubljeno je nekoliko tisuća nedužnih žena koje su osumnjičene za vračanje i nanošenje svakojake štete, te koje su pod inkvizicijskim mučenjem priznavale sve što im je nametnuto kao «zločin». Progoni vještica ostavili su trag i u pučkoj usmenoj tradiciji. Vještice se često...
Vještine učinkovitih rukovoditelja: Komunikacija
Vještine učinkovitih rukovoditelja: Komunikacija
Sanda Vinaj
Organizacije uvelike ovise o rukovoditeljima, o osobama koje namjerno djeluju na druge kako bi ih usmjeravali i strukturirali, poboljšavali aktivnost i odnose u organizaciji. Stoga se u ovom radu ističe njihova važnost u funkcioniranju organizacije kao i stavke koje ih čine uspješnima. Jedna od najvažnijih vještina uspješnih rukovoditelja je komunikacija, koja se u organizacijama odvija kroz mrežu formalne i neformalne komunikacije. Za organizaciju je iznimno važna jer se kroz nju...

Paginacija