Paginacija

Utjecaj apsentizma na školski uspjeh adoscelenata
Utjecaj apsentizma na školski uspjeh adoscelenata
Maja Domjanović
Apsentizam adolescenata već je dugo složena i problematična pojava za pedagoge, nastavnike, psihologe i istraživače iz drugih disciplina. Ovaj se rad bavi utjecajem apsentizma na školski uspjeh adolescenata. Rad daje uvid u adolescenciju kao životno razdoblje te u teoriju poremećaja u ponašanju s naglaskom na apsentizam kao socijalno-pedagoški problem. Problematiziraju se uzroci i posljedice apsentizma. Osim teorijske obrade ovih problema rad donosi metodologiju provedenoga...
Utjecaj boje u komunikaciji i percepciji vizualnog identiteta
Utjecaj boje u komunikaciji i percepciji vizualnog identiteta
Sanja Lapiš
U radu se objašnjava važnost i uloga boja prilikom stvaranju vizualnog identiteta tvrtke ili proizvoda. Cilj je prikazati psihološki utjecaj boja na promatrača koji može biti uvjetovan različitim čimbenicima poput kulture, zemljopisnog položaja i sl. Zbog razumijevanja tematike definira se sam pojam boje, opisuje se nastanak boja te mehanizmi njihovog preciznog mjerenja, točnije kolorimetrija. Kroz povijest su se različito korištenje boja, uzimajući u obzir kulturološke okvire,...
Utjecaj distraktora na vožnju motornih vozila
Utjecaj distraktora na vožnju motornih vozila
Maja Galović
Cilj provedenog istraživanja bio je provjeriti postoje li razlike u simuliranoj vožnji uz prisutnost razgovora kao distraktora u odnosu na vožnju bez ometanja. Istraživanje na simulatoru vožnje provedeno je individualno na 32 sudionika muškoga spola. Uvjeti za sudionike bili su posjedovanje vozačke dozvole minimalno 3 godine te više puta tjedno korištenje automobila. Vožnja se sastojala od 4 desetominutne vožnje. Prva vožnja se odnosila na uvježbavanje sudionika na simulator,...
Utjecaj društvenih mreža na poremećaje u ponašanju adolescenata
Utjecaj društvenih mreža na poremećaje u ponašanju adolescenata
Marino Kavur
Suvremena istraživanja sve više otkrivaju problem „virtualnih“ poremećaja u ponašanju koji su uzrokovani novim tehnologijama i oblicima virtualne komunikacije. Virtualne društvene mreže, koje promoviraju virtualnu komunikaciju, postaju svakodnevan oblik interakcije među adolescentima. Ovaj rad proučava utjecaj društvenih mreža na odabrane internalizirane i eksternalizirane poremećaje u ponašanju: usamljenost i depresiju, ovisnost o internetu te agresivnu nametljivost. Rad...
Utjecaj društvenih normi na odnose u Ibsenovoj Nori
Utjecaj društvenih normi na odnose u Ibsenovoj Nori
Iva Škarica
U ovom radu analiziran je pojam društvenih normi te utjecaj društvenih normi na ponašanje likova u drami Henrika Ibsena Nora ili Kuća lutaka. Analizom sociološke literature definirani su pojmovi poput društvenih normi, vrijednosti i morala te je objašnjeno na koji način su ti pojmovi važni za društvo, ali i kako oni utječu na živote pojedinaca. Analizirano je djelo Henrika Ibsena, a najviše pozornosti posvećeno je glavnim likovima Nori i Torvaldu, njihovom međusobnom odnosu i...
Utjecaj etničke pripadnosti aktera u scenariju na samoprocjenjenu empatiju
Utjecaj etničke pripadnosti aktera u scenariju na samoprocjenjenu empatiju
Tanja Karakaš
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utječu li karakteristike procjenjivanog aktera i uputa za induciranje empatije prezentirane sudionicima na samoprocijenjenu empatiju i samoprocijenjeno ponašanje (spremnost na pomaganje i dodijeljenu kaznu zatvora) te na moralno rasuđivanje. U istraživanju je sudjelovalo ukupno N = 206 studenata Sveučilišta u Osijeku, no 11 ih je isključeno iz obrade te je ona provedena na ukupno N = 195 sudionika od čega je 129 bilo ženskog roda (66.2 %)....
Utjecaj glumačke uloge na čovjekovo psihološko funkcioniranje
Utjecaj glumačke uloge na čovjekovo psihološko funkcioniranje
Petra Lozo
Gluma je umjetnička sposobnost fiktivnog prikazivanja različitih likova, događaja i situacija. Uranjanje u fiktivni svijet lika kojeg glumac utjelovljuje može imati pozitivne i negativne posljedice na njegovo psihološko funkcioniranje. Tijekom procesa stvaranja lika, glumac nastoji zauzeti njegovu perspektivu i suosjećati s njime kako bi izvedba bila što realnija, a što može dovesti do promjena u identitetu, samopercepciji ličnosti i osjećajima te do zamagljivanja granica između...
Utjecaj grafičko-likovnog oblikovanja na kupovinu knjige
Utjecaj grafičko-likovnog oblikovanja na kupovinu knjige
Marina Kresonja
Cilj je istraživanja proučiti kako grafičko-likovno oblikovanje knjige i marketinški elementi utječu na njezinu kupovinu, odnosno koji oblikovni i marketinški elementi najpozitivnije utječu na potencijalnu kupovinu, koje elemente ispitanici smatraju nevažnima te oko kojih su neutralni, tj. svejedno im je. Anketa je napravljena u online obliku, u alatu za izradu obrazaca (Google Forms) te je postavljena u dvije Facebook grupe koje se koriste za kupovinu i prodaju knjiga (Knjige...
Utjecaj i persuazija u malim grupama
Utjecaj i persuazija u malim grupama
Filip Pavličević
Socijalne grupe i dinamika unutar istih jedni su od temeljnih koncepata socijalne psihologije. Međusobna interakcija, zajednički ciljevi, međuzavisnost i homogenost su jedne od glavnih karakteristika grupa. Samih vrsta socijalnih grupa ima mnogo, a grubo su podijeljene na agregate ili nestrukturirane grupe i na strukturirane grupe. Strukturirane grupe su najčešće grupe u kojima se odvija većina grupnih procesa, a najučestalije su male grupe koje broje od dva do nekoliko desetaka...
Utjecaj industrijske revolucije na razvoj gradova u Velikoj Britaniji u 19. stoljeću
Utjecaj industrijske revolucije na razvoj gradova u Velikoj Britaniji u 19. stoljeću
Vedran Letica
Industrijska revolucija je pojam koji obuhvaća proces u kojem se dogodila brza i nagla promjena u načinu proizvodnje. Prvi put se javila u Engleskoj na kraju 18. i početkom 19. stoljeća, a potom se proširila po Zapadnoj Europi i u Sjevernoj Americi. Ovaj rad prikazuje kako je industrijska revolucija utjecala na razvoj i izgled gradova u Velikoj Britaniji u 19. stoljeću te razmatra posljedice nagle urbanizacije. U prvom su dijelu opisani preduvjeti koji su omogućili nastanak prve...
Utjecaj interneta i digitalnih medija na proces komunikacije i ljudske odnose
Utjecaj interneta i digitalnih medija na proces komunikacije i ljudske odnose
Ema Čelebić
Uslijed tehnološkog razvoja informacije su dostupnije više nego ikad. Razlog tome svakako je posredstvo medija koji ruše sve granice i svaki kutak Zemljine površine čine bliskim i dostupnim. U ovom će završnome radu biti govora o razvoju medija kroz povijest i njihovom dosegu od bujne mašte velikih sanjara do digitalne tranzicije informacija. Pojava Interneta smatra se najvišim dosegom masovnih medija, ali i razvoja komunikacije općenito. Je li njegov razvoj bio predviđen? Jesu...
Utjecaj izvanškolskih tjelesnih aktivnosti na percepciju subjektivne dobrobiti djece osnovnoškolske dobi
Utjecaj izvanškolskih tjelesnih aktivnosti na percepciju subjektivne dobrobiti djece osnovnoškolske dobi
Mihaela Horvat
Cilj diplomskog rada je poticanje interesa i osiguravanje uvida u spoznaje o izvanškolskim tjelesnim aktivnostima unutar slobodnog vremena te njihovim pozitivnim utjecajima na percepciju subjektivne dobrobiti djece i mladih. Slobodno vrijeme prostor je samoaktualizacije i samoostvarenja, a sadržaji slobodnog vremena vrijedni su u životima djece i mladih jer pridonose formiranju njihova identiteta i zadovoljenju individualnih potreba, težnji i interesa. Djetinjstvo i adolescencija...

Paginacija