Paginacija

Usporedba kurikuluma povijesti u Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama
Usporedba kurikuluma povijesti u Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama
Zdravko Funjak
U diplomskom radu su prikazane glavne značajke Nacionalnog obrazovnog kurikuluma i onoga što on sve donosi u našem školstvu, te glavne značajke američkog kurikuluma. Nacionalni okvirni kurikulum predstavlja osnovne sastavnice predškolskoga, općega obveznoga i srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja, uključujući odgoj i obrazovanje za djecu s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama. Premda nije jednako definiran kao NOK, u američkom kurikulumu, koji se stvara u školskim okruzima,...
Usporedba narodne Asanaginice i Ogrizovićeve drame
Usporedba narodne Asanaginice i Ogrizovićeve drame
Sara Mikić
U ovom je završnome radu uspoređena narodna balada Asanaginica s dramom Hasanaginica Milana Ogrizovića. Na samom je početku određena pripadnost dvaju predložaka književnim vrstama, potom je iznesen kratak sadržaj balade Asanaginica koji ujedno predstavlja i temelj drame Hasanaginica. Nadalje su analizirani i uspoređeni predlošci na različitim razinama. Najprije se uspoređuju njihovi naslovi, teme i imena likova, a potom su predstavljene jezične i stilske karakteristike koje se...
Usporedba načina provođenja slobodnog vremena osoba treće životne dobi u gradu i na selu
Usporedba načina provođenja slobodnog vremena osoba treće životne dobi u gradu i na selu
Ana Marija Kelić
U današnje vrijeme prisutan je trend starenja stanovništva i iz tog razloga javlja se veliki broj istraživanja koja u prvom planu imaju osobe treće životne dobi. Osobe treće životne dobi susreću se s raznim životnim promjenama i drugačijim načinom života. Ulaskom u mirovinu imaju više slobodnog vremena nego što su imali dok su bili u radnom odnosu. Ovo istraživanje orijentirano je upravo na načine provođenja slobodnog vremena osoba treće životne dobi. Cilj je ovoga...
Usporedba organizacije informacija i dizajna domaćih i stranih OPAC-a
Usporedba organizacije informacija i dizajna domaćih i stranih OPAC-a
Dora Tatar
Knjižnični katalog je okosnica knjižnične djelatnosti. Uvođenje OPAC-a je u potpunosti automatiziralo i digitaliziralo knjižnično poslovanje. Od osamdesetih godina prošlog stoljeća, knjižnični katalog je postao dostupan putem mrežnih mjesta te je time olakšao korisnicima pretraživanje informacija. No postavlja se pitanje jesu li katalozi stvarno olakšali pretraživanje informacija korisnicima? Svaka knjižnica stvara svoj katalog prema svojim potrebama i potrebama njezinih...
Usporedba pretkolumbovskih civilizacija Srednje i Južne Amerike s europskim društvima uoči velikih geografskih otkrića
Usporedba pretkolumbovskih civilizacija Srednje i Južne Amerike s europskim društvima uoči velikih geografskih otkrića
Branislav Majkić
Zapadnoeuropska društva u drugoj polovici 15. stoljeća i pretkolumbovske civilizacije Srednje i Južne Amerike vrlo su slični u mnogim aspektima, iako se na prvi pogled ne čini tako. Sličnosti pronalazimo na području načina vladavine, gdje na oba kontinenta dominira apsolutizam. Isto tako sličnosti su vidljive i u klasnom društvenom uređenju, ali i činjenici kako religija dominira u gotovo svim aspektima života ljudi dvaju kontinentata. Razlike pronalazimo prvenstveno u...
Usporedba različitih dijalekata kajkavskog narječja
Usporedba različitih dijalekata kajkavskog narječja
Ines Pribolšan
U ovom će radu glavni fokus biti na usporedbi različitih govora kajkavskog narječja, točnije na usporebi sjevernomoslavačkih, međimurskih i zagorskih, bilogorskih te podravskih govora. Prije same usporedbe donijet će se definicija kajkavskog narječja te opće informacije vezane uz tu temu. Kajkavsko se narječje najčešće dijeli u šest osnovnih dijalekata, iako ih prema kasnijoj podjeli Mije Lončarića sveukupno ima 15: središnjozagorski, samoborski, varaždinsko-ludbreški,...
Usporedba relacijskih i NoSQL baza podataka
Usporedba relacijskih i NoSQL baza podataka
Anna Marie Gašparović
Ovaj završni rad uspoređuje relacijske baze podataka (RDBMS) i NoSQL (Not Only SQL) baze podataka kako bi istaknuo njihove ključne karakteristike, prednosti i nedostatke. U završnom radu razjašnjen je pojam baze podataka, uz detaljna objašnjenja relacijskih i NoSQL baza podataka. Obje vrste imaju specifične prednosti i nedostatke, a korisniku je prepuštena odluka o izboru temeljem vlastitih potreba. Relacijski sustavi upravljanja bazama podataka (RDBMS) tradicionalno su dominirali...
Usporedba shizotipnog poremećaja ličnosti i shizofrenije
Usporedba shizotipnog poremećaja ličnosti i shizofrenije
Dora Šimičić
Shizotipni poremećaj ličnosti i shizofrenija prema DSM-5 pripadaju skupini „Shizofreni spektar i drugi psihotični poremećaji“. Zbog sličnosti simptoma i drugih obilježja može se reći kako se radi o dva slična klinička entiteta, međutim ipak postoje faktori koji čine značajnu razliku. Iako se tada javljao pod drugim imenima, o shizotipnom poremećaju ličnosti govorilo se još početkom 20. stoljeća, a upravo se taj termin pojavio u DSM-III, 1980. godine. Davne 1860....
Usporedba stavova prema depresivnim osobama kod pomagačkih i nepomagačkih struka
Usporedba stavova prema depresivnim osobama kod pomagačkih i nepomagačkih struka
Dalia Pribisalić
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos odabrane profesije i stavova prema depresivnim osobama, kao i efekt osobnog iskustva s depresijom, količine kontakta s depresivnim osobama u privatnom životu, broja kolegija na studiju koji obrađuju temu depresije i tretmana depresije, postojanja kontakta i prakse s depresivnim osobama u sklopu studija te samostalne edukacije o depresiji van obaveza studija na stavove pojedinaca prema depresivnim osobama. Istraživanje je provedeno na 308...
Usporedba stavova studenata o učioničkoj nastavi i nastavi na daljinu
Usporedba stavova studenata o učioničkoj nastavi i nastavi na daljinu
Korina Krijan
Nastava je proces usmjeren na ostvarivanje određenih zadataka te najorganiziraniji sustav obrazovanja. Ona obuhvaća tri glavna čimbenika: nastavnika, učenika i nastavni sadržaj. Nastavnici u nastavi koriste razne socijalne oblike rada od kojih su osnovni: frontalna nastava, grupni rad, učenje u parovima i individualni rad. Nastava se može održavati u učionici ili na daljinu. Nastava u učionici, tj. učionička nastava jest ona koja obuhvaća izvođenje nastave u školskim...
Usporedba tradicionalne i suvremene nastave povijesti s posebnim osvrtom na suvremene nastavne metode
Usporedba tradicionalne i suvremene nastave povijesti s posebnim osvrtom na suvremene nastavne metode
Martina Čorak
Rad se bavi usporedbom tradicionalne i suvremene nastave povijesti, s posebnim osvrtom i na suvremene metode koje se koriste u nastavi povijesti. Na početku rada se govori općenito o metodici nastave povijesti i samom pojmu nastave, a zatim se nastavlja sa glavnim značajkama i smjernicama nastave povijesti. U radu se opisuju i glavne karakteristike tradicionalne i suvremene nastave, kao i njihove razlike odnosno njihovi prednosti i nedostaci. Na temelju relevantne literature nabrajaju se...

Paginacija