Paginacija

Upravljanje ljudima na radnom mjestu: Stilovi vodstva i strategije utjecaja
Upravljanje ljudima na radnom mjestu: Stilovi vodstva i strategije utjecaja
Lea Bošnjak
Svrha rada je opisati upravljanje ljudima na radnom mjestu, s posebnim naglaskom na stilove vodstva i strategije utjecaja. Radom se naglašava važnost vodstva u suvremenim organizacijama te se ističe razlika menadžmenta i vodstva. Dalje se proučavaju pristupi vodstva; pristup osobina, bihevioralni pristup i kontingencijski pristup s pripadajućim teorijama. U bihevioralnom se pristupu opisuju McGregorova teorija X i teorija Y te Reddinova trodimenzionalna teorija, dok se u pristupu...
Upravljanje ljudskim resursima u informacijskim ustanovama
Upravljanje ljudskim resursima u informacijskim ustanovama
Ivona Palko
U ovom završnom radu prikazana je važnost i potreba za upravljanjem ljudskih resursa u organizacijama s naglaskom na informacijske ustanove. Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima je, kao i profitnim ustanovama, tako i neprofitnim informacijskim ustanovama od velike važnosti u ostvarivanju zadanih ciljeva. Strategije i planiranje ljudskih resursa naposljetku imaju cilj učiniti sve zaposlenike još produktivnijima. Trenutno neprofitne informacijske ustanove nemaju dovoljno razvijen...
Upravljanje različitošću na radnom mjestu
Upravljanje različitošću na radnom mjestu
Andrej Oršolić
Cilj ovoga rada je opisati konstrukt upravljanja različitošću na radnom mjestu, čitateljima pružiti pregled dostupne literature na spomenutu temu, kao i upoznati čitatelje ovoga rada s prednostima i nedostacima postojanja raznolike radne snage u organizaciji, kao i određenim alatima kojima se raznolikost na radnom mjestu može uspješno upravljati. Upravljanje različitošću u organizacijama nije novi konstrukt, no, posljednjih godina uvelike dobiva na važnosti zbog različitih...
Upravljanje temom i problem dominacije u muško-ženskoj komunikaciji u američkim jutarnjim emisijama
Upravljanje temom i problem dominacije u muško-ženskoj komunikaciji u američkim jutarnjim emisijama
Dora Kovač
This essay is based on previous research in the field of linguistics and discourse analysis and on analysis of a few excerpts from an American morning talk show Live! With Kelly and Michael. This paper focuses on pointing out mistakes in turn talking conversation model that indicate dominance in speech. After giving a brief summary of terms and definitions that are important for understanding the rules of a successful turn talking conversation model, this paper will examine the frequency...
Upravljanje zaštitom digitalnih sadržaja - analiza nacionalnih modela
Upravljanje zaštitom digitalnih sadržaja - analiza nacionalnih modela
Ana Molnar
U ovom diplomskom radu govori se o digitalnoj zaštiti koja je već neko vrijeme aktualna tema među onima koji se bave zaštitom kulturne baštine općenito. Iako digitalni sadržaj zauzima malo fizičkog prostora, stručnjacima predstavlja veliki problem jer su mediji digitalnih sadržaja u odnosu na druge nositelje (npr. papir) prilično nestabilni. Osim nestabilnosti medija, problem je i brzo promjenjiva tehnologija. Stručnjaci su morali razviti nove metode kako bi se digitalna građa...
Upravljanje zaštitom pisane baštine - Analiza okruženja i planiranje aktivnosti
Upravljanje zaštitom pisane baštine - Analiza okruženja i planiranje aktivnosti
Rea Čevapović
Cilj ovoga rada je na sažet način razložiti elemente analize okruženja i planiranja aktivnosti koji se provode sa svrhom učinkovitog upravljanja zaštitom pisane baštine. Zaštita građe jedna je od najvažnijih knjižničnih poslanja i kako bi se uspješno provodila nužno je razumjeti temeljne koncepte. U radu je navedeno pet vidova upravljanja zaštitom koji daju uvid u načine na koji se zaštita može promatrati. Naglasak u radu stavljen je na pisanu baštinu koja u većini...
Upravljanje zaštitom pisane baštine - Implementacija mjera za pripravnost i planiranje u slučaju katastrofa
Upravljanje zaštitom pisane baštine - Implementacija mjera za pripravnost i planiranje u slučaju katastrofa
Anamarija Eskeričić
Cilj ovoga rada je naglasiti važnost upravljanja zaštitom pisane baštine, plana mjera u slučaju katastrofa u informacijskim ustanovama te njegove implementacije. Knjižnice su dužne provoditi osnovne mjere zaštite građe od katastrofa kako bi je sačuvali u izvornom obliku i osigurali njezinu upotrebljivost. Za ostvarenje toga cilja ključno je upravljanje zaštitom koje se sastoji od pet vidova: strateško-teorijskog, ekonomsko-pravnog, obrazovnog, materijalno-operativnog te...
Upravljanje zbirkama u visokoškolskim knjižnicama
Upravljanje zbirkama u visokoškolskim knjižnicama
Andrea Dvoržak
Rad govori o upravljanju knjižničnim zbirkama u visokoškolskim knjižnicama. Upravljanje zbirkama obuhvaća prikupljanje, obradu, pohranu i korištenje informacija, ali i vrednovanje zbirki u odnosu na poslanje ustanove i zahtjeve korisnika. Visokoškolske knjižnice mijenjaju svoju ulogu u skladu s promjenama u suvremenom društvu i moraju se prilagoditi suvremenim korisnicima i ulozi informacijskog središta, posebice knjižnice europskih sveučilišta uključene u Bolonjski...
Upravljanje znanjem u Sveučilišnoj knjižnici u Pečuhu i u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku
Upravljanje znanjem u Sveučilišnoj knjižnici u Pečuhu i u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici u Osijeku
Ana Pervan
Upravljanje znanjem je koncept interdisciplinarne prirode koji je u knjižničarstvu istočne Slavonije i prostora južne Mađarske, zaživio prije desetak godina. Može se reći kako se u neprofitni sektor društvenih znanosti ušuljao na mala vrata, ali je u kratkom vremenskom razdoblju postao zaslužan za provođenje velikih promjena. Primjenom organizacijskog i tehničkog pristupa upravljanja znanjem, promijenio se način funkcioniranja knjižnice. Tako ih više ne percipiramo kao...
Ur-fašizam Umberta Ecoa i suvremeni oblici fašistogenosti
Ur-fašizam Umberta Ecoa i suvremeni oblici fašistogenosti
Domagoj Šimić
Fašizam kao povijesna činjenica svoj je uspon doživio tijekom prve polovice 20. stoljeća u vrijeme Mussolinijeve i Hitlerove vladavine. Zbog toga se pojam fašizma često isključivo veže uz diktatorske režime spojene s nacionalističkim obilježjima. Međutim, kroz povijest su različite teorije proširile njegovo značenje i područja što ih zahvaća, a u današnjem je vremenu prečesto postao praznom političkom oznakom kojom se nastoji oklevetati protivnika. Umberto Eco...
Urbane kulture mladih: od supkultura do životnih stilova
Urbane kulture mladih: od supkultura do životnih stilova
Kristina Kožarević
Stvaranje vlastitog identiteta u društvu u kojem pojedinac živi neizbježan je proces koji je vrlo važan za svakog pojedinca. Na osnovu stvari koje ljude okružuju, zanimaju, sa kojima rade i koje utječu na njih oni ostvaruju razne pripadnosti. Svaka osoba prolazi period mladalaštva i adolescencije u kojem se žele pronaći kao pojedinci, no to može trajati i cijeli život. Na taj način ljudi se često pridružuju supkulturnim skupinama ili pak usvajaju razne životne stilove za koje...
Urbanizacija u antičkom razdoblju
Urbanizacija u antičkom razdoblju
Benjamin Lamza
Urbanizacija kao proces nastanka i širenja gradova i antika kao povijesno razdoblje određuju temu ovog diplomskog rada. Rad je podijeljen na tri tematske cjeline: Grčku, Etruriju i Rim. Kako bih bolje shvatio kontinuitet razvoja urbanizma kroz stoljeća, rad sam započeo dajući kratki pregled kretsko-minojske i mikenske kulture te njihovih urbanističkih dostignuća. Ove kulture su predhodile grčkoj antici i snažno utjecale na njezino oblikovanje. Potom sam opisao promjene koje su...

Paginacija