Paginacija

Uloga školskog pedagoga u stvaranju poticajne školske klime za stvaralaštvo učitelja i učenika
Uloga školskog pedagoga u stvaranju poticajne školske klime za stvaralaštvo učitelja i učenika
Tanja Štefok
U ovom radu obrađena je tema uloge školskog pedagoga u stvaranju poticajne klime za stvaralaštvo učitelja i učenika. Školski pedagog je profil stručnjaka kojemu je temeljni zadatak pratiti, analizirati i unapređivati odgojno-obrazovni rad u školi. Pedagog ima obveze prema učenicima, učiteljima, roditeljima, ravnatelju te ostalim osobama iz života škole. Kompetencije koje pedagog treba imati su osobna, razvojna, stručna, međuljudska i akcijska. Stvaralaštvo je intelektualna...
Uloga žena u Ratovima dviju ruža
Uloga žena u Ratovima dviju ruža
Tena Vinković
Ratovima ruţa naziva se sukob izmeĎu dvaju ogranaka dinastije Plantagenet, kuće York i kuće Lancaster. Rat je tako nazvan zbog simbola tih dviju kuća: bijela je ruţa simbolizirala Yorkove, a crvena Lancastere. Prethodio mu je Stogodišnji rat voĎen izmeĎu Engleske i Francuske, a obiljeţio je englesku povijest u razdoblju od 1455. do 1485. godine, imajući za krajnji rezultat utemeljenje dinastije Tudor. Većinom se kao glavni protagonisti rata uzimaju muškarci, bilo da je riječ o...
Ulrich Plenzdorfs Die neuen Leiden des jungen W. und die gleichnamige Verfilmung von Eberhard Itzenplitz
Ulrich Plenzdorfs Die neuen Leiden des jungen W. und die gleichnamige Verfilmung von Eberhard Itzenplitz
Irena Bebić
Ulrich Plenzdorf galt als einer der bedeutendsten Drehbuchautoren, Romanschreiber und Dramaturgen Deutschlands. Er schrieb eine Vielzahl von Drehbüchern, Dramen, Romanen, Erzählungen, Songs, Hörspielen, Prosa und Filmszenarien. Seine Werke wurden in der ehemaligen DDR als kritisch angesehen. Plenzdorf wollte sich mit den Problemen der damaligen Zeit auseinandersetzen und hatte ein gutes Mitgefühl für Jugendliche und ihre Probleme. In der BRD wurde er durch seinen Roman: Die neuen Leiden...
Umjetna inteligencija: evolucija informacijskog društva?
Umjetna inteligencija: evolucija informacijskog društva?
Marina Kresonja
Današnje se društvo temelji na proizvodnji znanja i pružanju informacija i naziva se informacijsko društvo. Ustanove koje pružaju najviše informacija, a ujedno su i najpoznatije informacijske ustanove su knjižnice. Nikada nisu pružale toliko mogućnosti za dobivanjem i istraživanjem znanja, ali za to je velikom većinom zaslužan razvoj informacijske tehnologije, a ne toliko aktivnost i utjecaj samih knjižnica. Vrlo su rano knjižnice započele koristiti prednosti informacijske...
Umjetnost i društveno-političke okolnosti u Francuskoj u drugoj polovici 19. stoljeća
Umjetnost i društveno-političke okolnosti u Francuskoj u drugoj polovici 19. stoljeća
Dora Rašić
Druga polovica 19. stoljeća u Francuskoj je obilježena brojnim promjenama. Iste su se, između ostaloga, dogodile na društveno-političkom i umjetničkom planu gdje od 1870-ih godina do izražaja dolazi impresionizam. Riječ je o umjetničkom pravcu koji raskida s tradicijom, to jest odbija slijediti norme Francuske akademije likovne umjetnosti i čiji je primarni zadatak bio prikazati, različitim čimbenicima uvjetovanu, rapidno mijenjajuću svakodnevicu. Sukladno tomu, cilj je...
Uncountable uses of countable nouns: a study of creative reclassifications
Uncountable uses of countable nouns: a study of creative reclassifications
Ivana Zovko
The subject of this paper was reclassification of countable nouns into uncountable. For the theoretical overview of this phenomenon, a number of chosen grammar books was consulted (see references) and the point of view of cognitive linguistics was chosen as main point of view on the subject. Namely, we explained the phenomenon in the terms of conceptual metonymy. After careful examination of examples found in already mentioned grammar books, a small study was conducted to see whether there...
Unterschiede im Gebrauch der Kommunikationsstrategien zwischen Germanistik- und Anglistikstudierenden
Unterschiede im Gebrauch der Kommunikationsstrategien zwischen Germanistik- und Anglistikstudierenden
Anamarija Vidaković
Die Diplomarbeit behandelt das Thema der Kommunikationsstrategien und deren Gebrauch von Studierenden der deutschen und englischen Sprache. Die Arbeit ist in zwei Teile eingeteilt. Der erste Teil beinhaltet die theoretische Grundlage, die sehr wichtig für das Verständnis des Themas ist und einen guten Einstieg in die darauffolgende Forschung bietet, die im zweiten Teil der Arbeit dargestellt wird. Das Ziel der Forschung war es, den Gebrauch der Kommunikationsstrategien bei Germanistik-...
Uočavanje, poticanje, školovanje i praćenje darovitih učenika
Uočavanje, poticanje, školovanje i praćenje darovitih učenika
Tomislav Baier
Od samog početka istraživanja pojma darovitosti dolazilo se do poteškoća njegovog konkretnog definiranja. Od prvih istraživanja Francisa Galtona do danas prihvaćenih definicija Howarda Galtona, pogled na darovitost značajno se promijenio, prešavši s razmišljanja o njoj kao jednodimenzionalmon fenomenu na shvaćanje postojanja više područja darovitosti. No i danas su rasprave oko definiranja darovitosti žustre. Smatra se da postoji čak 160 definicija nadarenosti, što dovoljno...
Uporaba imena i prezimena u hrvatskom književnom jeziku
Uporaba imena i prezimena u hrvatskom književnom jeziku
Ivan Tutić
Diplomski rad donosi pregled normativnih rješenja o sklonidbi osobnih muških i ženskih imena i prezimena u jezikoslovnim priručnicima hrvatskoga jezika: gramatikama, pravopisima, savjetodavnoj te ostaloj jezikoslovnoj literaturi. Normativna se rješenja sklonidbe osobnih muških i ženskih imena i prezimena proučavaju u novinskome stilu, na temelju korpusa tiskovina Hrvatske jezične riznice, kako bi se dobio odgovor u kojoj je mjeri navedeni stil hrvatskoga jezika u skladu s...
Uporaba informacijskih tehnologija u razrednoj nastavi
Uporaba informacijskih tehnologija u razrednoj nastavi
Lana Horvatić
Svrha ovog rada jest prikazati razine korištenja informacijsko – komunikacijske tehnologije u razrednoj nastavi. Na početku rada daje se definicija informacijsko – komunikacijskih tehnologija i sažetak njihova razvoja. Nadalje slijedi pregled informacijskih i komunikacijskih tehnologija koje se koriste u nastavi kao i njihova konkretna primjena u hrvatskim školama. Objašnjeni su problemi s kojima se susreće nastavno osoblje pri integraciji informacijskih tehnologija u nastavni...
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije u srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
Vlatko Bognar
U suvremenom društvu, informacijsko-komunikacijska tehnologija ima sve veći značaj u gotovo svim oblicima ljudske djelatnosti pa tako i u odgoju i obrazovanju. U ovom se radu ukratko povijesnim pristupom prikazuje razvoj IKT-a u odgojno-obrazovnom kontekstu i pojašnjena su teorijska polazišta koja su utjecala na njezinu sve veću primjenu u nastavi. Opisani su suvremeni pristupi uporabi IKT-a u odgoju i obrazovanju te su objašnjene razlike između navedenih pristupa. Na kraju...
Uporabljivost OPAC-a hrvatskih knjižnica
Uporabljivost OPAC-a hrvatskih knjižnica
Domagoj Potlimbrzović
Sadržaj diplomskog rada obrađuje tematiku knjižničnih kataloga, razvoj kataloga kroz povijest, vrste kataloga koji su se pojavljivali (i zadržali do danas) te njihovu ulogu i najvažnije zadatke. Zadaci knjižničnih kataloga nekoliko puta su se povijesno aktualizirali, propitkivali i mijenjali – ali je njihov osnovni cilj uvijek bio fokusiran na potrebe korisnika. Diplomski rad stoga je kombinacija teorijskog prikaza najvažnijih definicija i događaja koji su doveli do razvoja...

Paginacija