Paginacija

Uloga kontakta u međuetničkim odnosima kod djece nižih razreda osnovne škole
Uloga kontakta u međuetničkim odnosima kod djece nižih razreda osnovne škole
Tea Žagar
Cilj ovoga istraživanja bio je istražiti ulogu kvalitete i kvantitete ostvarenog kontakta te broja bliskih prijatelja iz vanjske grupe kod dvije odrednice međuetničkih odnosa, socijalne distance i prosocijalnog ponašanja. Istraživanje je provedeno individualno na uzorku od 154 učenika nižih razreda osnovne škole, ujedno pripadnika većine i manjine. Instrumenti, koji su već ranije korišteni u različitim drugim višeetničkim kontekstima na djeci jednake dobi (npr. Sjeverna Irska,...
Uloga kvalitete odnosa s vršnjacima u razvoju samopoštovanja i socijalne kompetencije
Uloga kvalitete odnosa s vršnjacima u razvoju samopoštovanja i socijalne kompetencije
Petra Šola
Za razvoj djeteta najbitniji su odnosi u obitelji te roditeljski odgoj. No, s porastom dobi, sve veći utjecaj na razvoj djeteta imaju i vršnjaci. Vršnjaci su bitan faktor u razvoju djeteta jer mu omogućuju učenje određenih obrazaca ponašanja, kao što su: altruistična ponašanja, briga za druge, tolerantnost i razumijevanje osjećaja drugih. Dijete u skupini vršnjaka zauzima određen sociometrijski položaj te se mogu razlikovati popularna, odbačena, zanemarena i kontroverzna...
Uloga ljubavi u buddhističkoj filozofiji
Uloga ljubavi u buddhističkoj filozofiji
Jelena Babić
Tema rada je uloga ljubavi u buddhističkoj filozofiji. U radu je objašnjeno značenje i uloga ljubavi kao jedne od četiri uzvišene vrline u sklopu etičkog nauka o plemenitim stanjima uma (Brahma-vihāra). Elementi brahma-vihāre su: ljubav (Pāli: mettā), suosjećanje (Pāli: karunā), radovanje zbog sreće i blagostanja drugih (Pāli: mudita) i nepristranost ili svejednakost (Pāli: upekkhā). Kao što je izloženo u radu, glavna odrednica pojma ljubavi shvaćenog prema buddhističkoj...
Uloga medija tijekom hrvatskog proljeća
Uloga medija tijekom hrvatskog proljeća
Domagoj Berečić
U radu će se analizirati uloga medija u društvu. Interdisciplinarnim pristupom utvrdit će se čimbenici važni za procese stvaranja i razmjene informacija između medija i javnosti. Pozornost će biti posvećena zbivanjima na tlu Jugoslavije nakon Drugog svjetskog rata. Opisat će se i oprimjeriti načini na koji su Tito i Komunistička partija medijskom manipulacijom vršili ideologizaciju pamćenja te u višenacionalnoj zajednici nastojali stvoriti zajednički identitet. Bit će ukazano...
Uloga medija u formiranju glazbenih preferencija mladih
Uloga medija u formiranju glazbenih preferencija mladih
Barbara Glavina
Tema rada je uloga medija u formiranju glazbenih preferencija mladih. U radu se daje uvid u teorijska polazišta o medijima i glazbi, a zatim se govori o povezanosti glazbe sa životom mladih i formiranju glazbenih preferencija. U praktičnom djelu rada daje se uvid u rezultate provedenog istraživanja o ulozi medija u formiranju glazbenih preferencija mladih. Cilj istraživanja bio je dobiti uvid u ulogu medija u formiranju glazbenih preferencija te utvrditi moguće razlike između...
Uloga medija u interkulturalnoj komunikaciji
Uloga medija u interkulturalnoj komunikaciji
Ivona Zdravčević
U radu se polazi od važnosti uloge medija u interkulturalnoj komunikaciji. Najčešće se mediji spominju kao izvor zabave, no zapravo imaju brojne druge uloge. Ovaj rad temelji se na ulozi koju mediji imaju u interkulturalnoj komunikaciji i njezinu razvoju kao i o njihovim pozitivnim i negativnim učincima. Naglasak je na interkulturalnoj komunikaciji i interkulturalnoj kompetenciji. Interkulturalizam je jedna od pedagoških tema koje bi trebale biti zastupljenije ili vidljivije u...
Uloga medija u odgoju i obrazovanju
Uloga medija u odgoju i obrazovanju
Tea Zelembrz
Živimo u svijetu u kojem sveprisutnost medija i uznapredovale informacijske i komunikacijske tehnologije znatno utječe na naše živote. Mediji se mogu gledati kao sredstva informiranja, obrazovanja i zabave. Također, oni su nezaobilazan dio života u 21. stoljeću. Današnja su djeca najviše izložena utjecaju medija i njihovi se životi ne mogu promatrati bez prisutnosti medija. Sredstvo su oblikovanja stavova, a djeca su njima izložena od najranijeg doba, te stoga imaju važnu ulogu...
Uloga medija u svakodnevnom životu djece
Uloga medija u svakodnevnom životu djece
Margareta Mandir
Živimo u svijetu gdje je utjecaj medija neizbježan. Bez njih je postalo nemoguće funkcionirati i snalaziti se u društvu. Djeca su od najranije dobi izložena medijima, što znatno utječe na njihov rast, razvoj i psihu. Djeca su laka meta medija jer nemaju izgrađen kritički stav i ne mogu kritički promišljati te zbog toga roditelji imaju važnu ulogu u suzbijanju negativnog utjecaja medija na djecu. Cilj ovog diplomskog rada istražiti je na koji način mediji utječu na svakodnevni...
Uloga metapodataka u zaštiti digitalnih dokumenata - primjena u informacijskim ustanovama
Uloga metapodataka u zaštiti digitalnih dokumenata - primjena u informacijskim ustanovama
Maja Janić
Dugoročna zaštita građe koja se nalazi u digitalnom obliku problem je kojim se bave mnoge informacijske ustanove. Značajnu ulogu u toj vrsti zaštite imaju metapodaci za zaštitu. Oni omogućuju lakšu pohranu, upravljanje i praćenje kretanja digitalnog dokumenta, posebno ako je oblik dokumenta promjenjiv. Rad će definirati zaštitu digitalne građe i opisati najčešće metode zaštite: čuvanje tehnologije, emulacija, migracija, enkapsulacija i druge. Zatim će se na primjeru...
Uloga motivacije u procesu učenja
Uloga motivacije u procesu učenja
Maja Pavlović
U početku ovog rada detaljno su objašnjeni pojam motivacije i proces učenja. Zatim su izdvojena glavna saznanja o motivaciji za učenje te o vrstama motivacije za učenje. Na kraju je proces učenja promotren kroz različite teorije motivacije. Svrha ovog rada bila je sažeti dosadašnja istraživanja kako bi se pružio jednostavniji pregled i objasnila važnost motivacije za proces učenja. Pregledom dosadašnjih radova, zaključeno je da je motivacija jedan od temeljnih uvjeta učenja...
Uloga moći i otpora u oblikovanju ženskog identiteta
Uloga moći i otpora u oblikovanju ženskog identiteta
Ines Rajić
Glavni je zadatak ovog završnog rada analiza uloge moći i otpora dvaju ženskih identiteta, žena iz filma Djevojka s bisernom naušnicom (Girl with a pearl earring), odnosno Griet te Beatrix Potter iz filma Miss Potter. Oba su filma usredotočena na ženu, na nju kao na subjekt. No, u radu ću se osvrnuti i na ostale ženske likove radi bolje usporedbe. Prvo ću objasniti glavne pojmove što se usko tiču žena, književne feminističke teorije, kao što su rod i spol, subjekt i identitet...
Uloga multikulturalnih knjižnica u integraciji imigranata
Uloga multikulturalnih knjižnica u integraciji imigranata
Jure Žilić
Svrha je ovog završnog rada istražiti ulogu multikulturalnih knjižnica u procesu integracije imigranata, s posebnim naglaskom na organizaciji različitih oblika knjižničnih usluga. U uvodu se definiraju pojmovi multikulturalnosti i interkulturalnosti te ih se smješta u kontekst današnjeg vremena i društvenih prilika. Prvi dio rada detaljnije razrađuje problematiku migracija i multikulturalnosti u svijetu. Potom se pojašnjava stanje u tzv. „modernom europskom društvu“ te se...

Paginacija