Paginacija

Analiza pogrešaka u redu riječi u esejima na stranom jeziku
Analiza pogrešaka u redu riječi u esejima na stranom jeziku
Andrea Drašković
Errors have always been an inevitable part of learning a language. Therefore, error analysis is an appropriate starting point for the study of second language acquisition. Furthermore, an insight into what kind of errors learners make can help foreign language teachers in organizing their teaching time better. This research focuses on word order errors in written assignments in the framework of English as a Foreign Language. The results suggest that Croatian learners have problems in...
Analiza poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće
Analiza poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće
Ivana Sakač
Tema ovog diplomskog rada je analiza poslovanja Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće. Cilj je rada utvrditi prednosti i nedostatke poslovanja Knjižnice kako bi se dobili adekvatni podaci za daljnje kvalitetnije planiranje i uspješniji razvoj poslovanja Knjižnice. Rad se sastoji od dva dijela, prvi dio je teorijski u kojem se daje kratak prikaz razvoja i stanja narodnih knjižnica u RH, zakonska regulativa, uloga u lokalnoj zajednici, čimbenici poslovanja te organizacija,...
Analiza projekata i inicijativa u zaštiti digitalnih sadržaja
Analiza projekata i inicijativa u zaštiti digitalnih sadržaja
Biljana Juhas
Ovaj rad se bavi analizom projekta u svijetu koji se bave zaštitom elektroničke građe kao glavnim izvorom informacija, a koja bilježi porast još od sredine 20. stoljeća zbog sve većeg razvoja i upotrebe informatičke i informacijske tehnologije. Informacijske ustanove sve više prepoznaju važnost zaštite elektroničke građe. U radu se razmatraju najbolje metode i načini zaštite, metapodaci kao skup označitelja informacija te se daje osvrt na sam projekt kao pojam i njegovu...
Analiza sadržaja za predškolsku dob na mobilnim platformama
Analiza sadržaja za predškolsku dob na mobilnim platformama
Diana Musić
Igra je intelektualna i cjeloživotna aktivnost. Tradicionalna igra ima svoje karakteristike, osnovne sastavnice i svoje funkcije. Igrovna aktivnost zauzima najveći dio dana predškolskog djeteta. Kroz igru ono uči, razvija kognitivne, senzorne, motoričke sposobnosti, dijete se razvija kao socijalno biće svjesno sebe i svoje okoline. Prisutnost medija u današnjem društvu nezaobilazno utječe na sve ljude, pa tako i na one najmlađe. Uslijed toga prepoznata je važnost odgoja za medije...
Analiza sustava navigacije mrežnih stranica hrvatskih narodnih knjižnica
Analiza sustava navigacije mrežnih stranica hrvatskih narodnih knjižnica
Marina Krimer
U radu je dana analiza sustava navigacije mrežnih stranica hrvatskih narodnih knjižnica s obzirom na zastupljene kategorije (izbornike) i koncepte (poveznice). Teorijski dio rada bavi se definiranje informacijske arhitekture i njenog područja primjene te ustanovljenjem vještina i znanja koja trebaju posjedovati informacijski arhitekti. Osim toga, predstavljen je mehanizam međudjelovanja korisnika, sadržaja i konteksta unutar novog područja informacijske ekologije, a zatim opisane...
Analiza tržišta i trendova u području nakladništva dječje knjige: primjeri prakse u Velikoj Britaniji
Analiza tržišta i trendova u području nakladništva dječje knjige: primjeri prakse u Velikoj Britaniji
Mirna Gilman
Kroz rad će se razmotriti povijesni pregled razvitka dječjeg nakladništva od prvih početaka dječje knjige do suvremenog doba i pojave e-knjige, a na primjeru analize trţišta dječje knjige u Velikoj Britaniji. Cilj rada je kroz isti povijesni pregled utvrditi utvrditi glavne trendove i identificirati čimbenike koji su na te trendove utjecali te općenito analizirati britansko trţište dječje knjige od 18. stoljeća zaključno s 2015. godinom kako bi se steklo razumijevanje procesa...
Analiza tržišta rada informatičkih tvrtki kao potencionalnih posloprimatelja studenata informatologije
Analiza tržišta rada informatičkih tvrtki kao potencionalnih posloprimatelja studenata informatologije
Iva Adžaga
Nakon suočavanja s početkom gospodarske krize u državi, informatičke tvrtke u Hrvatskoj doživljavaju svoj uzlet okrećući se stranom tržištu gdje počinju ostvarivati veći dio svojih prihoda. Osobito se u kratkom razdoblju razvija osječko tržište informatičkih tvrtki zbog sve većeg broja tvrtki i zaposlenika na tom području koji uspješno posluju na stranom tržištu i međusobnom suradnjom usmjeravaju pažnju na razvitak domaćeg tržišta. Informatičke tvrtke su često u...
Analiza čimbenika za ostvarivanje kvalitetne osnovne škole
Analiza čimbenika za ostvarivanje kvalitetne osnovne škole
Željka Kopić
Kvaliteta je u odgoju i obrazovanju složen pojam te nije moguće nabrojati sve čimbenike kvalitetnog odgoja i obrazovanja u osnovnim školama, stoga se u radu iznose temeljni čimbenici kvalitetne škole. Anketiranjem su ispitani čimbenici koji utječu na kvalitetno ostvarivanje osnovne škole. Anketirano je 160 učenika osnovnih škola, 34 nastavnika, 6 stručnih suradnika i 4 ravnatelja osnovnih škola. Utvrđeno je kako u današnjim osnovnim školama prevladavaju tradicionalni oblici,...
Analyse der Grammatikübungen in DaF-Lehrwerken für die Mittelschule
Analyse der Grammatikübungen in DaF-Lehrwerken für die Mittelschule
Ana Keglević
Das Thema dieser Arbeit ist die Analyse von Grammatikübungen in DaF-Lehrwerken für die Mittelschule. Die Arbeit ist in vier große Abschnitte gegliedert. Den ersten Teil nimmt die Einführung ein, danach folgt die Theorie, die Beschreibung der Untersuchung bzw. der Analyse und das Schlusswort. Grammatik ist bei Lernern meist unbeliebt und gilt als schwer und langweilig. Da Lehrwerke eines der wichtigsten Utensilien im Fremdsprachenunterricht sind, Grammatik aber unumstritten eine wichtige...
Analyse der wiss. Ausdrucksweise am Beispiel von "Mehrsprachige Jugendliche im Umgang mit Dialekt und Hochsprache in der Deutschen Schweiz" von A. Häcki Buhofer et al.
Analyse der wiss. Ausdrucksweise am Beispiel von "Mehrsprachige Jugendliche im Umgang mit Dialekt und Hochsprache in der Deutschen Schweiz" von A. Häcki Buhofer et al.
Ivana Lukić
Diese Abschlussarbeit befasst sich mit den Eigenschaften des wissenschaftlichen Schreibens. Zu Beginn werden die Elemente einer wissenschaftlichen Arbeit und deren Funktionen genannt. Der erste bzw. der theoretische Teil der Arbeit widmet sich der Frage, welche Teile eine Arbeit beinhalten muss und wie ihre Struktur aussehen muss. Darauf aufbauend werden im analytischen Teil die Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil verdeutlicht. Die Zielsetzung der Arbeit ist die genannten Elemente und...
Analyse der wissenschaftlichen Ausdrucksweise am Beispiel von "Strategien des Bittens in Varietäten des Deutschen und im Serbischen" von Elke Hentschel
Analyse der wissenschaftlichen Ausdrucksweise am Beispiel von "Strategien des Bittens in Varietäten des Deutschen und im Serbischen" von Elke Hentschel
Andreja Oberling
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der wissenschaftlichen Ausdruckweise im Beitrag „Analyse der wissenschaftlichen Ausdrucksweise am Beispiel von Strategien des Bittens in Varietäten des Deutschen und im Serbischen“ von Elke Hentschel, auseinander, genauer gesagt mit den Bestandteilen und Merkmalen des gleichen. Die Abschlussarbeit besteht aus zwei Teilen. Im theoretischen Teil wird gezeigt wie eine wissenschaftliche Arbeit gebaut ist, an welche Anforderungen einer sich halten muss,...
Analysis of Errors in Translating English-Croatian False Pairs
Analysis of Errors in Translating English-Croatian False Pairs
Doris Golubović
Because of their existence in almost all languages, false pairs represent a hindrance even to trained interpreters and advanced learners, but especially to the ones who are not familiar with them. Therefore, they are an interesting and frequent topic of numerous articles and research papers. This paper presents an overview of errors which occur among students of English language when translating English-Croatian false pairs. Moreover, considering the existing research in this field, this...

Paginacija