Paginacija

Alienation, Isolation and Re-establishment of Identity in British Modernist Novels
Alienation, Isolation and Re-establishment of Identity in British Modernist Novels
Tamara Marček
A Portrait of the Artist as a Young Man by James Joyce and Mrs. Dalloway by Virginia Woolf are modernist novels exploring the quest of an individual for his/her identity at the beginning of the twentieth century. They explore the sense of alienation and isolation that come with the social, political, and technological changes in the new century. James Joyce in A Portrait of the Artist as a Young Man lists environment as the main influence in identity’s development, as well as the main...
Alternativni pedagoški koncepti: Montessori pedagogija
Alternativni pedagoški koncepti: Montessori pedagogija
Barbara Pon
Maria Montessori razvojem je Montessori pedagogije unaprijedila obrazovanje i promijenila način gledanja na razvoj djeteta. Montessori pedagogija temelji se na individualnom pristupu u čijem je središtu dijete. Zasniva se na slobodi djeteta gdje dijete samo bira aktivnosti kojima i koliko dugo će se baviti. Na taj način djeca postaju neovisne i odgovorne osobe. Naglašava se poticanje djeteta da određene aktivnosti pokuša uraditi samo, te se tako teži osamostaljenju djeteta....
Ambivalentni seksizam u romantičnim odnosima
Ambivalentni seksizam u romantičnim odnosima
Ivana Janković
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati odnos benevolentnog i hostilnog seksizma, dimenzija privrženosti partneru (anksioznost i izbjegavanje), preferiranih idealnih karakteristika partnera te razine romantičnih kompetencija među pojedincima koji su trenutno u romantičnom odnosu. Osim toga, ispitati spolne razlike u tim konstruktima. U istraživanju je sudjelovalo ukupno N = 380 sudionika (155 muškog i 225 ženskog spola) u dobi izmeĎu 18 i 68 godina koji su minimalno šest mjeseci...
American Culture Seen through the Super Bowl
American Culture Seen through the Super Bowl
Kristina Smažil
As a combination of sports, entertainment, advertising and patriotism, the Super Bowl provides insight into numerous aspects of America and Americans. By examining this unique event through different perspectives such as sports, television, and the military, the aim of this paper is to describe the Super Bowl from its modest beginnings to the nowadays excesses in order to determine what it reveals about American society. It started as just a game, but there were many additions to the...
American Myth of War
American Myth of War
Sara Iličić
This paper focuses upon some of the main historical events in American History and their effects on shaping the American way of thinking. It is mainly concerned around four periods of history such as World War I, World War II, the Vietnam War and the still ongoing War on Terrorism. This historical overview is of great importance for understanding how over the years American people changed their perspective on war and the world in general. While Americans felt great enthusiasm about fighting...
Amerikanizacija hrvatskih svadbenih običaja
Amerikanizacija hrvatskih svadbenih običaja
Dražena Vujanović
U radu se opisuju i uspoređuju hrvatski svadbeni običaji sa današnjim suvremenim modelima svadbi. Od početaka hrvatskih etnoloških zapisa pa sve do današnjih suvremenih, amerikaniziranih snimaka i slika vezanih uz svadbene običaje, biti će prikazane sve moguće verzije odvijanja događaja prije i poslije svadbenog dana. Bogata povijest i etnološki podaci počeli su se polako zaboravljati zbog sve veće promocije američkog načina života od strane medija. Iznošenjem detalja s...
Američki rat za neovisnost (1775. - 1783.)
Američki rat za neovisnost (1775. - 1783.)
Filip Ivanović
Europljani su sjevernoamerički kontinent započeli naseljavati u 16. stoljeću. Britanci nakon nekoliko neuspjeha svoju prvu stalnu koloniju uspijevaju osnovati 1607. pod nazivom Jamestown. Do sredine 18. stoljeća osnivaju 12 kolonija i postaju najjača sila u Sjevernoj Americi što su i potvrdili tijekom Sedmogodišnjeg rata (1756. – 1763.) nakon čega dobivaju i dodatne teritorije. Samouvjereni nakon pobjede u Sedmogodišnjem ratu Britanci odlučuju nametnuti mnoge poreze...
Američki san u književnosti 20. stoljeća
Američki san u književnosti 20. stoljeća
Ivona Sabo
Francis Scott Fitzgerald’s The Great Gatsby, Lorraine Hansberry’s A Raisin in the Sun and Nathanael West’s The Day of the Locust are works that were written during the period of the Great Depression, a time of hardship when the American dream lost its value as people lost their belief in equality, prosperity and success. There are many different views of the American dream, and each of the three selected writers incorporate the effects of the Great Depression in their works in order to...
Amnezija kod disocijativnih poremećaja
Amnezija kod disocijativnih poremećaja
Sara Grbešić
Pamćenje, koje se definira kao sposobnost zadržavanja i usvajanja informacija (Zarevski, 2007), kognitivna je funkcija koja je uvelike povezana s identitetom osobe i ima značajan učinak na njegov razvoj. Smetnje u pamćenju, od kojih su najčešće amnezije, otežavaju funkcioniranje osobe i mogu pridonijeti dezintegraciji identiteta i gubitku kontakta s vlastitim životom. Psihogene amnezije, kod kojih ne postoji jasan fiziološki uzročnik gubitka pamćenja, glavna su odrednica i...
Amnezije
Amnezije
Mirta Perković
Pamćenje je važan proces koji oblikuje ličnost pojedinca. Smetnje pamćenja mogu dovesti do gubitka ličnosti zbog zaboravljanja vlastitog identiteta. Među smetnje pamćenja ubrajaju se amnezije, koje su ujedno i najčešći oblik deficita pamćenja. Amnezije označavaju privremeni ili trajni gubitak pamćenja, nesposobnost dosjećanja događaja iz određenog životnog perioda. Uzrokuju ih tjelesne ozljede mozga nastale zbog moždanog udara ili nesreće. Glavno obilježje amnezija je da...
An American Slave: Frederick Douglass and the Importance of His Narratives
An American Slave: Frederick Douglass and the Importance of His Narratives
Andrea Pavić
The importance of Frederick Douglass’s narratives lies in the mere necessity of their existence, as they were instruments which proved the importance of education and served as reminders that history should not repeat itself. For a slave, literacy and education were close to impossible, which is why Douglass is so significant. He came from an enslaved family, and, against all odds, not only learned how to read and write, but made himself the biggest African American Hero of his century....
An Analysis of University Students’ Attitudes towards Error Correction in the EFL Context
An Analysis of University Students’ Attitudes towards Error Correction in the EFL Context
Inka Malešević
Learning is a crucial part of every educational process, but together with learning, error making occurs, which is nowadays no longer perceived as something that should be avoided under all circumstances. Error making is nowadays viewed as a valuable indicator that the process of foreign language acquisition has happened. Together with error making comes the necessity for reacting to errors. The ways in which a teacher will react to errors which appear in foreign language acquisition are...

Paginacija