diplomski rad
Bosna od Berlinskog kongresa do Prvog svjetskog rata

Tomislav Farkaš (2017)
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet