Dugoročno očuvanje digitalnih objekata u repozitorijima – preporuke i provjera PDF/A inačica u repozitorijima

Sukladno odluci Koordinacijskog odbora Dabra i Radne skupine za politike repozitorija vezane uz dugoročno očuvanje digitalnog gradiva, pripremljene su Preporuke za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata.

Prema navedenim Preporukama, za dugoročno čuvanje elektroničkih dokumenata u repozitorijima u Dabru preporuča se korištenje PDF/A inačice PDF formata.

S ciljem poticanja na pohranu PDF/A inačica elektroničkih dokumenata, prilikom pohrane novog rada ili prilikom uređivanja već pohranjenog rada, provjeravat će se je li PDF dokument koji se pohranjuje u PDF/A inačici te će se ispisati upozorenje ako nije.