Popis podržane građe (vrste objekata) u FFOS-repozitoriju

U FFOS- repozitorij moguće je pohraniti sljedeće digitalne objekte:

  • završnih, diplomskih radova
  • doktorskih disertacija i znanstvenih magistarskih radova
  • radova u časopisu
  • radova u zborniku - znanstveni, stručni i ostali radove predstavljeni na konferencijama i sličnim skupovima, a koji su naknadno objavljeni u zborniku radova
  • poglavlja u knjizi
  • izlaganje na skupu
  • knjiga - ovom mogućnošću u repozitorije se mogu pohranjivati razne vrste knjiga (autorske i uredničke, znanstvene i stručne te ostale vrste).