Pages

Akademisches Schreiben auf Deutsch am Beispiel des Beitrags "Digitale Textdatenbanken im Vergleich" von R. Duffner und A. Näf
Akademisches Schreiben auf Deutsch am Beispiel des Beitrags "Digitale Textdatenbanken im Vergleich" von R. Duffner und A. Näf
Yan Kaurin
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse des akademischen Schreibens. Die Arbeit ist in zwei Teile strukturiert. Im ersten Teil befindet sich die Einleitung und die theoretische Basis für das Thema, wie z. B. wie die Einführung und das Schlusswort einer wissenschaftlichen Arbeit aussehen sollen, wofür man die Fußnoten benutzenkann, wie man in einem wissenschaftlichen Artikel zitieren kann und etc. Im zweiten Teil der Arbeit wird der wissenschaftliche Artikel Digitale...
Akropola u Ateni
Akropola u Ateni
Josip Salopek
U radu se, na osnovi historiografske literature, donosi u sedamnaest poglavlja nastanak hramova, kipova i ostalih građevina na Akropoli u Ateni. Najprije se govori o gradu i istoimenoj božici, zaštitnici grada, Ateni. O njezinoj važnosti i načinu na koji je postala zaštitnica grada. Nadalje donosi se najvažnije o Fidiji, umjetniku i arhitektu značajnom za nastanak veličanstvenih građevina na Akropoli. Nakon toga, govori se o Akropoli u Ateni, nastanku, izgledu te uzrocima koji su...
Aktivistički Novi čovjek u dramama Nema Boga - ima Boga i Maske na paragrafima Josipa Kosora
Aktivistički Novi čovjek u dramama Nema Boga - ima Boga i Maske na paragrafima Josipa Kosora
Suzana Ždravac
Temeljni su ciljevi rada, iščitavanjem odabranih djela (Maske na paragrafima i Nema Boga – ima Boga), dokazati povezanost hrvatskog književnika Josipa Kosora, ponajprije u idejno-filozofskome sloju, s njemačkim filozofom Friedrichom Nietzscheom, pokazati da je riječ o zajedničkim stvaralačkim idejama i mislima o stvaranju Čovječanstva, no u Kosorovu slučaju bitno drukčijim metodama. Dok Nietzscheov Űbermensch ne poznaje obzire građanskoga svijeta i ograničenja tradicije,...
Aktivni i pasivni poremećaji u ponašanju učenika osnovne škole
Aktivni i pasivni poremećaji u ponašanju učenika osnovne škole
Tajana Poredski
Cilj istraživanja je ispitati koji se aktivni i pasivni oblici poremećaja u ponašanju najučestalije pokazuju kod učenika od 1. do 8. razreda iz perspektive učitelja, razrednika i pedagoga. Nadalje, istraživanje je usmjereno i na ispitivanje kompetencija učitelja koje su potrebne za pedagoško preventivno djelovanje. Aktivni poremećaji u ponašanju odnose se na nedovoljno kontrolirana i na druga usmjerena ponašanja, a pasivni poremećaji u ponašanju odnose se na ponašanja koja se...
Aktualnost Durkheimove studije o samoubojstvu
Aktualnost Durkheimove studije o samoubojstvu
Daniel Horvat
Ovim završnim radom nastojalo se promotriti aktualnost Durkheimove teorije o samoubojstvu. Temeljno je pitanje koje se postavlja u radu koliko su Durkheimove postavke o samoubojstvu iznijete u njegovoj studiji Samoubojstvo, objavljenoj prvi puta 1897. godine, aktualne više od stotinu godina poslije. Kako bi se pronašao odgovor na navedeno istraživačko pitanje, statistički su obrađeni podatci o kretanju broja samoubojstva u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2001. do 2017. godine....
Alati za automatizaciju procesa gradnje mrežnih mjesta
Alati za automatizaciju procesa gradnje mrežnih mjesta
Monika Pavić
S obzirom da je u današnje vrijeme tehnologija vrlo razvijena i raširena, razvija se i front-end pa tako razvojni programeri i dizajneri osjećaju potrebu za izradom mrežnih stranica na brži i jednostavniji način. Kako bi mrežna stranica bila funkcionalna, potrebno je pisati puno izvornog koda u puno različitih datoteka; zato nastaju alati za automatizaciju gradnje mrežnih stranica. Oni služe kako bi njihovim korištenjem pojednostavili i ubrzali pisanje izvornog koda za mrežne...
Alati za izradu ontologija
Alati za izradu ontologija
Davor Peurača
Svrha rada je pružiti osvrt na alate za izradu ontologija. Ciljevi rada su usporediti trenutno dostupne alate za izradu ontologija i dati osvrt na njihove funkcionalnosti. U prvom dijelu rada se obrađuju definicije vezane uz ontologije. Nakon toga se prikazuju i opisuju alati za izradu ontologija: Protégé, WebProtégé, Fluent, OWLGrEd. Navedeni alati se zatim uspoređuju s obzirom na ponuđene funkcionalnosti i opisano korisničko iskustvo u korištenju alata. U zaključku se navodi da...
Alati za virtualizaciju programske podrške
Alati za virtualizaciju programske podrške
Stijepo Vrdoljak
Rad se osvrće na trenutno stanje alata za virtualizaciju programske podrške. Koji su to alati, kako se razvijaju te budućnost i standardi. Rad se sastoji od dva dijela: teorijski i praktični. U teorijskom dijelu rada govori se o tome što je programska podrška (eng. software), virtualizacija, koji su najpopularniji alati (Wmware i Oracle VM VirtualBox) te Docker kao de facto standard i budućnost virtualizacije programske podrške. Drugi dio rada je praktičan te će se u tom dijelu...
Albert Camus i filozofija samoubojstva
Albert Camus i filozofija samoubojstva
Kristina Čižmešija
U središtu novovjekovnoga razumijevanja svijeta i života nalazi se čovjek. Novovjekovni čovjek preuzeo je ulogu stvaraoca, boga i apsoluta. Descartesovo Mislim, dakle jesam označuje taj obrat prema antropocentričkom shvaćanju svijeta. Čovjek doživljava sebe u središtu svijeta, kao najviše i najmoćnije biće. Njemu je sve podređeno- i priroda i drugi čovjek. Svijet i sve u njemu postaje za čovjeka samo puki predmet. Novi vijek karakterizira osvajanje prirode te silni razvoj...
Alegorija apokalipse
Alegorija apokalipse
Mirna Kordić
U radu se analizira alegorija apokalipse u Ivanovu Otkrivenju, Pavlovoj apokalipsi, Procesu Franza Kafke te Kraljevu Miroslava Krleže. Otkrivenje je kanonski, prototipni tekst koji nadahnjuje književnike od vremena njegova nastanka do suvremenog doba. Alegoriju apokalipse moguće je pronaći u djelima s proročkim temama kao što su tema o velikom Danu Jahvinu, tema o uništenju zvijeri, tema o prijetnjama rušilačke najezde i sl. U radu se pokazuje da su apokaliptičke teme prisutne u...
Alegorija kao figura čitanja
Alegorija kao figura čitanja
Dinka Bionda
Proučavanje alegorije svodi se na njezinu trostrukost, zastupljenost na retoričko-stilskome, hermeneutičkome i književno-žanrovskome polju. Nakon kraćeg pregleda povijesti, o alegoriji se govori kao o figuri i tumačenju. Naglasak će biti na vremenska razdoblja koja obuhvaća srednji vijek i suvremenost. U srednjem vijeku važnost alegorije odnosi se tumačenje biblijskih tekstova, a s tim je povezan pojam egzegeze. U novijim shvaćanjima tumačenje je vezano za čitatelja, odnosno...
Alegorija snova
Alegorija snova
Valentina Halužan
U ovome radu pažnja je usmjerena na motiv snova, njegovu povijest i simboliku te važnost za književnost i umjetnost tijekom povijesti. Snovi predstavljaju dio svake osobe i njihovo tumačenje oduvijek je bilo zanimljivo i neshvatljivo čovječanstvu. Predmet je istraživanja od najranijih civilizacija, preko antike, europskog srednjeg i novog vijeka pa sve do 20. stoljeća. Tijekom različitih razdoblja snovi su imali drugačije shvaćanje, važnost i tumačenje. Najstarija tumačenja...

Pages