Pages

A dályhegyi magyarok kultúrája régen és ma
A dályhegyi magyarok kultúrája régen és ma
Sindy Pap
A szakdolgozatban a szlavóniai Dályhegyen élő horvátországi magyar közösség helytörténetével és kultúrájával foglalkozom. Dályhegy, Almás (Aljmaš), a ma már világhírű Mária-szentély és zarándokhely mellett, egy kis dombon helyezkedik el. Dályhegyen, vagy ahogy a helyi lakosok körében hívják a „hegyekben”, már évszázadok óta magyarok élnek. A dolgozat átfogó betekintést nyújt a település történelmi hátterébe és az ott élő magyarok...
A frazeologizmusok fordítási tendenciái horvát-magyar nyelvpárban
A frazeologizmusok fordítási tendenciái horvát-magyar nyelvpárban
Sonja Đelatović
A szakdolgozat a frazeologizmusok fordításával, azaz megfeleltetésével foglalkozik Ivana Bodrožić Hotel Zagorje (2010) című horvát nyelvű regényében és annak azonos című magyar nyelvű fordításában az összeállított párhuzamos korpusz alapján. Kiindulva a két megfogalmazott hipotézisből – amelyek szerint gyakori lesz a behelyettesítés, és kimutatható lesz a globális kompenzáción belül a célnyelvi szöveg gazdagítása, a „dúsítás” – a fordítási...
A halál motívuma Csáth Géza és Darvasi László novelláiban
A halál motívuma Csáth Géza és Darvasi László novelláiban
Dolores Kostić
Ez a szakdolgozat a halál motívumát és annak különféle megjelenési formáit dolgozza fel Darvasi László és Csáth Géza egyes műveiben. Fontos megemlíteni, hogy vizsgált művek nem csak a fizikai halállal foglalkoznak, hanem a bűn különféle formáit és az írók ezekkel kapcsoalatos megfigyeléseit is vizsgálja. Veszélyes lenne esetünkben áltolánositani, vagy arról itélkezni hogy mi a bűn, mivel az írók is megpróbálják elemezni és több oldalról...
A horvát Illír mozgalom és a magyar reformkor az irodalomban
A horvát Illír mozgalom és a magyar reformkor az irodalomban
Ana Oršulić
„Az írója leg először is fel tévén ezt a valóságot, hogy az Ország boldogságának egyik leg főbb Eszköze a’ Tudomány, és ez mentől közönségibb a’ lakosok között, az Ország is annál boldogabb, el beszéli szépen, meg is mutatja velősen, mind hazafiúi buzgósággal: hogy a’ Tudománynak kulcsa a’ Nyelv, még pedig a’ számosabb részre nézve minden Országnak a’ maga született Nyelve: és hogy a’ mely Nemzet a’ maga lakosai között a’...
A horvát nyelv hatásának lexikológiai vizsgálata a horvátországi magyarok nyelvhasználatában
A horvát nyelv hatásának lexikológiai vizsgálata a horvátországi magyarok nyelvhasználatában
Anđela Štajcer
Ennek a szakdolgozatnak a fõ célja a horvát nyelv hatásának lexikológiai elemzése a horvátországi magyarság nyelvhasználatára. A horvátországi magyarság nyelvhasználatában jelentkezõ kódváltás, kódkeverés, nyelvi interferencia jelenségeirõl is szólok. Ezek értelmezését nemcsak elméleti szinten végzem, hanem ezt kiegészítem két további forrásból szerzett anyaggal: a Termini szótár, ami egy on-line szótár, és a határon túli magyarok által...
A horvát és a magyar infinitivusz sajátosságainak kontrasztív leírása
A horvát és a magyar infinitivusz sajátosságainak kontrasztív leírása
Sonja Đelatović
A dolgozatban az infinitívusz kontrasztív elemzésével foglalkozom, egy flektáló és egy agglutináló nyelv, vagyis a horvát és a magyar nyelvtani rendszer összehasonlításával. A dolgozatban alkalmazott kutatási módszer a korpuszvizsgálat, amely Ottlik Géza Apagyi c. novellájában és annak fordításában szereplő infinitívuszok összehasonlításán alapul. Az infinitívusz korpuszvizsgálata mellett, a dolgozat rövid betekintést nyújt az infinitívusz...
A kortárs magyar költészet horvát nyelre történő fordításakor felmerülő nyelvi és kulturális problémák - Tolnai Ottó
A kortárs magyar költészet horvát nyelre történő fordításakor felmerülő nyelvi és kulturális problémák - Tolnai Ottó
Daniel Stanković
Tolnai Ottó a vajdasági magyar irodalom sokoldalú alakja, „gazdag opusa, eddigi huszonegy kötete a modern magyar irodalom jelentős, eredeti értékei között tartható számon. Mindenképpen különös egyéniség, kezdeményező szellem, kinek hatása és invenciózus szerkesztői tevékenysége irodalomtörténeti tény, s már hosszú ideje nem csupán közvetlen környezetének, hanem a jelenkori magyar kultúrának az összefüggésében sem kerülhető meg.” Költészete...
A magyar, horvát és angol idiómák kontrasztív elemzése
A magyar, horvát és angol idiómák kontrasztív elemzése
Katarina Deriš
Ebben a dolgozatban kontrasztív módszerekkel vizsgálom a magyar, a horvát és az angol nyelv közötti kapcsolatot az idiomák példáján. Az idióma egy jelzőfény a nyelv természetére. A magyar nyelv válogatott idiomáival igykeszem megvizsgálni a történelmi és politikai történtek hatását a nyelre a magyar és az angol nyelv példáján. Dolgozatomban tizenöt magyar idiomát mutatok be, amelyekhez angol és horvát megfelelőket keresek. Továbbá azt is szeretném...
A modren magyar költészet fordításának nehézségei - Kosztolányi Dezső
A modren magyar költészet fordításának nehézségei - Kosztolányi Dezső
Zrinka Korać
E szakdolgozat témája a modern magyar költészet fordítása folyamán felmerülő nehézségek Kosztolányi Dezső versei példáján. Felmerül az a kérdés, hogy lehetséges-e egyáltalán, és van-e értelme verseket fordítani, mivel fordítással a vers lényege, valamint a költészet más fontos elemei is, mint például a ritmus, vagy a szójáték szinte mindig elveszik. A következő kérdés, ami felvetődik: hogy milyen módon tudjuk átvinni a szöveget a forrásnyelvből a...
A multimédia alkalmazásának lehetőségei a tanórán
A multimédia alkalmazásának lehetőségei a tanórán
Adela Kiš-Konja
Manapság szinte lehetetlen elképzelni, hogy a formális és informális oktatás számítógép vagy valamilyen új technikai eszköz használata nélkül valósuljon meg. A számítógép és az internet számos szórakozási lehetőséget nyújt mindenki számára, így a tanulást is érdekesebbé teszi, ezért a diákok és hallgatók mindennapi életévé vált a tantermen belül és kívül is. A technika fejlődése lehetővé teszi számunkra, hogy szövegeken és képeken kívül...
A sajtóműfajok alkalmazása a tanórán/Primjena tiskovnih zanrova na nastavi
A sajtóműfajok alkalmazása a tanórán/Primjena tiskovnih zanrova na nastavi
Annamaria Petrik
A sajtó kezdeteitől napjainkig óriási változáson ment keresztül. Míg őseink a nyomtatott újság, kicsivel később pedig a fekete-fehér televízió csodájára jártak, számunkra már egy „gombnyomással” elérhető az egész világ. A mai gyerekek már a világháló és a tömegkommunikáció világába születnek. A tömegkommunikáció – az írott sajtó, a televízió, a rádió, a számítógépes hálózatok, az elektronikus játékok, a városokat és falvakat...
AGM-ova Mora, Moderna i trajna vizualnost melankolije
AGM-ova Mora, Moderna i trajna vizualnost melankolije
Lana Bešenski
U ovom završnom radu predstavit će se književno razdoblje hrvatske moderne i Antun Gustav Matoš kao najvažnija osoba cijeloga razdoblja. Nakon prikaza najvažniji podataka vezanih uz modernu, poredbeno će se analizirati poema Mora Antuna Gustava Matoša i film Larsa von Triera Melankolija. Analiza će obuhvatiti četiri tekstualne strukture; forma, stil, subjekt i tema. Osim tekstualnih struktura izdvojit će se i psihem, sociem i ontem, odnosno narativne figure. Temeljni je zadatak...

Pages