Pages

Zlatno doba Atene
Zlatno doba Atene
Ivana Bušić
Grci su svoju zemlju počev od 8. st. pr. Kr. nazivali Heladom (Hellas), a svoj narod Helenima (Hellenes), a latinksi naziv Graecia za zemlju i Graeci za narod izveden je iz imena epirskog plemena Garikoi. Grčka se u antičko doba prostirala na južnom dijelu Balkanskog poluotoka i dijelila se na Sjvernu, Srednju i Južnu Grčku ili Peloponez. Antičkoj Grčkoj treba pripojiti i područje na zapadnoj obali Male Azije, kolonije u južnoj Italiji i Siciliji, na sjevernoj obali Egejskog mora,...
Zlatno doba gusarstva na Atlantiku
Zlatno doba gusarstva na Atlantiku
Luka Jagodanović
Tema ovog rada je Zlatno doba piratstva na Atlantiku, razdoblje koje se smatra periodom najveće pljačkaške aktivnosti na moru u zapadnoj povijesti. Dok povjesničari debatiraju točan vremenski okvir, razdoblje između 1690. i 1730. godine se uzima kao vrijeme Zlatnog doba, kada su najpoznatiji pirati operirali po Atlantiku i kada je piratstvo bilo na vrhuncu. Jedan od razloga zašto je piratstvo bilo toliko rašireno je bilo odobrenje od kolonijalnih sila poput Velike Britanije i...
Znameniti Hrvati u iseljeništvu do 1918.
Znameniti Hrvati u iseljeništvu do 1918.
Mijo Ćosić
Iseljavanje Hrvata iz domovine nezaobilazan je čimbenik u proučavanju hrvatske povijesti te njenog civilizacijskog i kulturnog naslijeđa. Tema rada je hrvatsko iseljeništvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Africi i europskim zemljama s posebnim aspektom na istaknute osobe, ljude koji su dali veliki doprinos svojim radom matičnoj zemlji kao i svjetskoj kulturi i znanosti. Počeci iseljavanja Hrvata iz matične zemlje datiraju sa kraja 15. i početka 16. stoljeća, što je posebno...
Znanja i vještine za upravljanje projektima u IT tvrtkama
Znanja i vještine za upravljanje projektima u IT tvrtkama
Anamarija Puhek
U suvremenom poslovnom okruženju informacijske tehnologije imaju presudnu ulogu u globalnom gospodarstvu. Upravljanje projektima u IT sektoru postaje neophodno za distribuciju inovativnih tehnoloških rješenja i zadovoljavanje tržišnih standarda. Ovaj diplomski rad fokusira se na ključna znanja i vještine potrebne za uspješno upravljanje projektima u IT tvrtkama. Provedena je analiza osječke IT tvrtke Hammer d.o.o. kako bi se dublje razumjele kompetencije projektnih menadžera u...
Znanje i percepcija studenata informatologije o Alzheimerovoj bolesti
Znanje i percepcija studenata informatologije o Alzheimerovoj bolesti
Tomislava Žilić
U radu se predstavljaju rezultati istraživanja provedenog s ciljem utvrđivanja znanja studenata informatologije o Alzheimerovoj bolesti te njihove percepcije uloge narodnih knjižnica u pružanju knjižničnih usluga osobama oboljelima od Alzheimerova bolest i drugih demencija i članovima njihovih obitelji. Istraživačka pitanja na koja se željelo odgovoriti odnose se na to u kojoj mjeri su studenti informatologije upoznati s Alzheimerovom bolešću, postoji li razlika u znanju između...
Znanost logike u Hegelovom sistemu filozofije
Znanost logike u Hegelovom sistemu filozofije
Vedran Rutnik
Rad ne sadrži sažetak.
Znanstvena komunikacija i popularizacija znanosti na društvenim medijima
Znanstvena komunikacija i popularizacija znanosti na društvenim medijima
Lea Putnik
Cilj i svrha rada je dobiti uvid u kompetencije potrebne za uspješno služenje društvenim medijima u svrhu popularizacije znanosti i znanstvene komunikacije. Rad započinje postavljanjem teorijskih okvira za nekoliko važnih pojmova. Prvenstveno je to pojam znanstvene komunikacije. Kako bi se pojasnila znanstvena komunikacija, krenut će se od šireg pojma, pojma znanosti općenito i u nastavku će se dati jedan kratki povijesni pregled. Nakon znanstvene komunikacije definirat će se pojam...
Značaj i uloga cjeloživotnog učenja
Značaj i uloga cjeloživotnog učenja
Jelena Blažević
U radu se ukazuje na činjenicu da znanje danas predstavlja ključni osobni i privredni resurs. Čovjek mora trajno učiti kako bi bio u mogućnosti pratiti promjene. U današnje vrijeme promjena i novina, javlja se i potreba za novim pristupom u obrazovanju i učenju. Koncept cjeloživotnog učenja postao je glavnom odrednicom društvenih, gospodarskih i prosvjetnih politika u svijetu. Njegova ostvarivost ovisi o osposobljenosti pojedinca za snalaženje u informacijskoj bujici, posjedovanju...
Značaj i uloga individualnih motiva i preferencija u kreiranju likova u video igrama
Značaj i uloga individualnih motiva i preferencija u kreiranju likova u video igrama
Ivana Dejanović
Cilj je ovoga rada istražiti u kojoj mjeri osobni motivi, namjere i preferencije igrača utječu na kreiranje likova/avatara u video igrama te na koji način tako kreirani avatari utječu na iskustvo igre i odnos igrača s avatarom. Prije samoga istraživanja pojasnit će se svijet video igara i njihov razvoj tijekom godina. Slijede poglavlja u kojima se fokus stavlja na igrača i njegovo iskustvo prilikom susreta s virtualnim svijetom te objašnjava njegova percepcija u odnosu na avatara i...
Značaj mjesta i povezanost s mjestom u kontekstu ubrzanih društvenih promjena
Značaj mjesta i povezanost s mjestom u kontekstu ubrzanih društvenih promjena
Helena Pušak
Kroz prošlost pa sve do danas mjesto kao entitet ima važnost u čovjekovom životu. Međutim, pojedinci su, uz karakteristike mjesta, akteri u stvaranju mjesta posebnom lokacijom. Emocionalna povezanost pojedinca i njegova fizičkog okoliša jest privrženost mjestu, a sami pojedinci mjestu pridaju svoja subjektivna i individualna značenja. Začeci istraživanja o povezanosti čovjeka i mjesta su se pojavili u drugoj polovici 20. stoljeća. Mjesto je definirano kao multidimenzionalan...
Značenja i uporaba dativa
Značenja i uporaba dativa
Antonija Rukavina
Tema je rada značenje i uporaba dativa u hrvatskome jeziku. Rad je podijeljen u dvije veće cjeline: Dativna značenja i Sintaktička uloga dativa. Prema primjerima crpljenim iz građe cilj je utvrditi koja semantička značenja, ali i ulogu u rečenici, izraz u dativu može imati. U radu je naglasak više na semantičkoj nego na sintaktičkoj ulozi dativa. Primjeri su podijeljeni prema značenjima i dativnim ulogama koje su određene pomoću različitih gramatika i radova. Odvojeno će se...

Pages