Pages

Velikaška obitelj Iločki u 14. i 15. stoljeću- društveno i političko djelovanje i posjedi
Velikaška obitelj Iločki u 14. i 15. stoljeću- društveno i političko djelovanje i posjedi
Dominik Turković
Diplomski rad pod nazivom Velikaška obitelj Iločki u 14. i 15. stoljeću-društveno i političko djelovanje i posjedi svojevrsni je pregled povijesti obitelji Iločki u razdoblju dva naslovom navedena stoljeća. S obzirom na to da su najraniji podaci o političkom i društvenom djelovanju članova obitelji Iločki datirani u 1281. godinu, a da je posljednji muški član obitelji preminuo 1524. godine, može se reći da je ovim radom obuhvaćena većina povijesti iločkih magnata. Prvi dio...
Velikaška obitelj Morovićki
Velikaška obitelj Morovićki
Karolina Hegediš
U ovome radu opisano je djelovanje velikaške obitelji Morovićki. Obitelj Morovićki nazvana je prema njihovom matičnom posjedu Moroviću koji se nalazi u Srijemu, koji se tada nalazio u Vukovskoj županiji. Ovaj su posjed dobili u 13. stoljeću. Morović je isto tako i sjedište istoimenog arhiđakonata. Najbogatija su porodica te su 1397. godine dobili posjed Valpovo u kojemu su izgradili tvrđavu. Valpovačko se vlastelinstvo nalazilo na lijevoj obali Drave, a na desnoj je išlo sve do...
Veliki crkveni raskol 1054. godine
Veliki crkveni raskol 1054. godine
Ana Lukić
Veliki raskol ili Velika šizma (grč. podrijetla, znači ''razderati'') označava kanonsko odvajanje i prekid liturgijske zajednice između Rimske crkve i Carigradske patrijarhije 1054. godine za vrijeme patrijarha Cerularija i pape Leona IX. Korijeni ovog raskola potječu još iz ranijih stoljeća. Na primjer kada je Dioklecijan podijelio Carstvo na Istočno i Zapadno ili kada je 330. godine Carigrad postao novom prijestolnicom Rimskog Carstva. Jedan od povoda su i borbe ikonodula i...
Veliki požar 1666. godine i obnova Londona
Veliki požar 1666. godine i obnova Londona
Josip Đurđević
Rad se bavi važnim ekonomskim, socijalnim pa i kulturnim pitanjem povijesti Londona 17. stoljeća koje donosi Veliki požar 1666. godine. Kao uvertira velikom požaru u radu je opisano društveno i ekonomsko stanje Londona, te svakodnevni život građana. Velikom požaru je prethodila još jedna katastrofa; naime godinu dana prije požara kuga je odnijela oko 100 000 života usporavajući, ali ne i zaustavljajući tadašnji demografski trend povećanja broja stanovnika Londona. U radu se...
Veliki prosjački redovi
Veliki prosjački redovi
Ivan Gašparac
Veliki prosjački redovi su crkveni redovi koji nastaju u 13. stoljeću. U vremenu kada je Crkva izborila slobodu u odnosu na svjetovnu vlast te sve više stjecala političku i materijalnu moć, a time se našla u opasnosti da izgubi vezu sa siromašnim pučanstvom, javila se potreba kod pojedinih skupina za evanđeoskim nasljedovanjem Krista u jednostavnom životu siromaštva, pokore i kršćanskog propovijedanja. Upravo iz tih mnogolikih pokreta siromaha nastaju prosjački redovi kao novi...
Verb+ adjective combinations in English and their Croatian counterparts
Verb+ adjective combinations in English and their Croatian counterparts
Krešimir Kljenak
This paper shows learning difficulties the learners of English phrasal verbs might come across. Non-native speakers have a hard time comprehending multi-word verbs as one unit which makes it more difficult to include them into their personal corpus of the English language, not knowing how to properly use them in a sentence when speaking or writing. It is especially hard for Slavic learners, considering that Slavic languages do not contain multi-word verbs as separate constructions....
Verbale Präfixbildungen mit be- und ihre kroatischen Entsprechungen
Verbale Präfixbildungen mit be- und ihre kroatischen Entsprechungen
Suzana Krklec
In meiner Abschlussarbeit ''Verbale Präfixbildungen mit be- und ihre kroatischen Entsprechungen'' habe ich gezeigt, dass den weitaus größten Anteil an der Verbbildung Präfixe haben. Dass kann man sowohl in der deutschen als auch in der kroatischen Sprache bestätigen. Die Arbeit enthält 56 be-Verben, zu denen Beispielsätze angeführt sind, die ins kroatische übersetzt sind. Die Mehrheit der kroatischen Entsprechungen zu den deutschen Verben haben die Form eines Einzelwortes, in 54...
Verbalno nasilje i vandalizam u romanu "Nulti sat" Siniše Cmrka
Verbalno nasilje i vandalizam u romanu "Nulti sat" Siniše Cmrka
Zorana Vuksanović
Cilj ovoga rada bio je ukazati na tabuizirane teme vandalizma i verbalnog nasilja koje su vješto ilustrirane i uklopljene kako u tematici tako i u narativnim postupcima romana Nulti sat Siniše Cmrka. U početnom dijelu rada donesene su žanrovske odrednice romana, iz kojih je zaključeno kako se njihovim isprepletanjem projiciraju glavna problemska pitanja mladalačke populacije. Nadalje, u središnjem dijelu rada definirani su pojmovi vandalizma i verbalnog nasilja, a sukladno tomu...
Vergleichende Analyse von Buch und Film am Beispiel von Friedrich Schillers Wilhelm Tell
Vergleichende Analyse von Buch und Film am Beispiel von Friedrich Schillers Wilhelm Tell
Ivan Visković
Diese Arbeit befasst sich mit dem Vergleich vom literarischen Werk Wilhelm Tell von Friedrich Schiller und der gleichnamigen Verfilmung aus dem Jahr 1961. Die Arbeit setzt sich aus zweit Hauptteilen zusammen, dem theoretischen Teil und der Analyse. Der theoretische Teil behandelt das Thema der Literaturverfilmung und die Arten der Literaturverfilmungen. Ebenfalls werden die Handlung, Charaktere und der Autor des Dramas behandelt. Der theoretische Teil der Arbeit befasst sich ebenfalls mit...
Verhältnis zum Bösen in Goethes "Wahlverwandtschaften"
Verhältnis zum Bösen in Goethes "Wahlverwandtschaften"
Anamarija Vučković
In der vorliegenden Arbeit wird die moralische Problematik von Goethes Erziehungs- und Eheroman Die Wahlverwandtschaften besprochen, insbesondere weil Goethe in diesem Roman die Grenze zwischen dem Guten und dem Bösen erforscht. Dabei scheint er das Wirken des Bösen wie ein Naturgesetz zu behandeln, das so stark in die Verhältnisse zwischen den Romangestalten einbricht, dass daran auch die Eheverbindung der Hauptgestalten kaputt geht. Im Roman dominiert ein neutraler Erzähler, der seine...
Verhältnis zum Bösen in Goethes "Wahlverwandtschaften"
Verhältnis zum Bösen in Goethes "Wahlverwandtschaften"
Anamarija Vučković
In der vorliegenden Arbeit wird die moralische Problematik von Goethes Erziehungs- und Eheroman Die Wahlverwandtschaften besprochen, insbesondere weil Goethe in diesem Roman die Grenze zwischen dem Guten und dem Bösen erforscht. Dabei scheint er das Wirken des Bösen wie ein Naturgesetz zu behandeln, das so stark in die Verhältnisse zwischen den Romangestalten einbricht, dass daran auch die Eheverbindung der Hauptgestalten kaputt geht. Im Roman dominiert ein neutraler Erzähler, der seine...
Verifikacionistička teorija značenja Alfreda Ayera
Verifikacionistička teorija značenja Alfreda Ayera
Mirjana Šuper
Alfred Jules Ayer (1910.-1989.), britanski filozof, vodeći predstavnik logičkog pozitivizma, utjecajan je mislilac i empirist čijoj se posebnoj filozofiji treba posvetiti iznimna pažnja. Naime, ostaje poznat po svojem djelu Jezik, istina i logika u kojem predočuje glavne karakteristike vezane za princip verifikacije. Spomenuti princip predstavlja proces utvrđivanja istinosne vrijednosti rečenica, čiji je fokus postavljen na otkrivanje značenja koje tvrdnje posjeduju. Također, Ayer...

Pages