Pages

Utjecaj kvalitete obiteljskih odnosa i stilova roditeljstva na probleme u ponašanju adolescenata
Utjecaj kvalitete obiteljskih odnosa i stilova roditeljstva na probleme u ponašanju adolescenata
Zrinka Lovrić
Obitelj je prva djetetova formativna zajednica te djelovanje obitelji na dijete utječe na njegove vrijednosti i model ponašanja. Obiteljski odnosi se mijenjaju te tijekom adolescencije imaju značajan utjecaj na razvoj adolescenta. Obitelj može biti i zaštitni čimbenik, ali i rizični čimbenik za nastanak problema u ponašanju. Kako bi se shvatio odnos i utjecaj roditelja na rizična ponašanja adolescenata, moraju se sagledati njihovi roditeljski stilovi. Cilj istraživanja bio je...
Utjecaj ljevorukosti na socijalne odnose adolescenata
Utjecaj ljevorukosti na socijalne odnose adolescenata
Marija Perić
Ljevorukost je oduvijek bila predmet pokušaja izučavanja, ali sa kontradiktornim rezultatima. Stručnjaci se nisu složili, odnosno, nisu još uvijek dovoljno istražili i odredili je li ljevorukost nasljedna ili nastaje određenim vanjskim utjecajem. Ljevorukost se javlja još u pretpovijesno doba, a dokaz za to se pojavljuje na spiljskim crtežima. Kroz povijest, na ljevorukost se gledalo kao izvor zla, kao na nešto loše što se trebalo iskorijeniti. Obitelj i nastavnici su...
Utjecaj mračnih crta ličnosti na romantične odnose
Utjecaj mračnih crta ličnosti na romantične odnose
Martina Gelenčir
Mračne crte ličnosti socijalno su averzivne osobine ličnosti koje odlikuje nedostatak empatije, niska ugodnost i savjesnost. Prvo je nastao koncept mračne trijade ličnosti koji se sastojao od: makijavelizma, narcizma i psihopatije. Nedavno su mračnoj trijadi pridružene osobine ličnosti sadizam i prkos. Makijavelisti su vješti manipulatori, dok su narcisoidni pojedinci okupirani traženjem pažnje drugih. Psihopati su najopasniji od svih „mračnih ličnosti“ zbog iznimno niske...
Utjecaj mrežnog žargona na svakodnevnu komunikaciju mladih
Utjecaj mrežnog žargona na svakodnevnu komunikaciju mladih
Igor Ignjačić
Ovaj rad objašnjava preduvjete za razvoj mrežnog žargona, kao što su širenje mreže i njezine dostupnosti. Nadalje, navedeni su i kanali mrežne komunikacije kao presudni čimbenici u razvoju mrežnog žargona, evolucija mreže u korisnički usmjeren Web 2.0, te vladavina engleskog jezika u količini sadržaja te broju korisnika. Definiran je pojam računalne komunikacije - CMC (Computer-Mediated Communication), a potom su objašnjeni pojmovi netspeak i netiquette kao osnovni pojmovi u...
Utjecaj nasilja na razvoj psihopatologije u djetinjstvu i adolescenciji
Utjecaj nasilja na razvoj psihopatologije u djetinjstvu i adolescenciji
Romana Storjak
Nasilje nad djecom ozbiljno narušava djetetov rast i razvoj i predstavlja veliki društveni problem. Ono se nalazi svugdje oko nas te podrazumijeva sve oblike fizičkog, seksualnog i emocionalnog zlostavljanja te zanemarivanje. U ovom radu fokus je stavljen na fizičko, seksualno i emocionalno zlostavljanje i posljedice koje ono ima po djetetovu zdravlje. Fizičkim zlostavljanjem djeci se zadaju fizičke ozljede koje su oku vidljive. Seksualnim zlostavljanjem djecu se prisiljava na...
Utjecaj online igara na vrstu i razinu društvene interakcije
Utjecaj online igara na vrstu i razinu društvene interakcije
Kristina Orak
Online igre postale su vrlo popularan način zabave i opuštanja, a društveni faktor jedan je od razloga njihove popularnosti. U online igrama okupljaju se milijuni igrača te je zbog sustava komunikacije ugrađenog u igru olakšana komunikacija igrača. Ovaj diplomski rad pod nazivom Utjecaj online igara na vrstu i razinu društvene interakcije za predstavnika online igara uzima World of Warcraft koji već deset godina okuplja igrače u svom virtualnom svijetu prepunog sadržajem....
Utjecaj oralne hormonalne kontracepcije na simptome predmenstrualnog sindroma
Utjecaj oralne hormonalne kontracepcije na simptome predmenstrualnog sindroma
Mirjana Torjanac
Simptomi koji se javljaju tijekom PMS-a sastavan su dio svakog menstrualnog ciklusa. Međutim, kod određenog broja žena oni su toliko intenzivni da imaju negativni utjecaj na svakodnevno socijalno i radno funkcioniranje te kvalitetu života. U tretmanu simptoma predmenstrualnog sindroma koristi se oralna hormonalna kontracepcija (OHK). Cilj ovog istraživanja bio je ispitati utjecaj hormonalne kontracepcije na simptome predmenstrualnog sindroma. On-line istraživanje provedeno je na uzorku...
Utjecaj osobina ličnosti i vrste zanimanja na doživljavanje sindroma izgaranja
Utjecaj osobina ličnosti i vrste zanimanja na doživljavanje sindroma izgaranja
Mateja Krišto
Sve više ljudi se suočava sa stresom na radnom mjestu i posljedično sindromom izgaranja. Iako je ovo već desetljećima istraživan fenomen, još uvijek postoje nedoumice vezane uz njegove uzroke. Većina literature stavlja fokus na organizacijske ili radne čimbenike, no čini se kako je također potrebno uključiti i druge faktore u tu raspravu. Upravo zbog toga ovaj rad opisuje kako ličnost i vrsta zanimanja mogu utjecati na pojavu sindroma izgaranja. Naime, pokazuje se kako facete...
Utjecaj pandemije COVID-19 virusa na čitateljske navike
Utjecaj pandemije COVID-19 virusa na čitateljske navike
Marijana Đurčević
Svijet se početkom 2020. godine suočio s pandemijom novonastalog COVID-19 virusa čime je započelo razdoblje koje se često naziva „novo normalno“, a odnosi se na razdoblje pandemije koje je obilježeno mjerama zaštite kako bi se spriječilo ili barem umanjilo širenje virusa. Sve institucije se na neki način prilagođavaju novonastaloj situaciji, među njima su i obrazovne i akademske institucije u kojima rad i predavanja na daljinu putem online platformi postaju uobičajen način...
Utjecaj prehrane na psihičko zdravlje
Utjecaj prehrane na psihičko zdravlje
Ana Perak
Danas je sve više istraživanja koja pokazuju važnost utjecaja prehrane na fizičko i psihičko zdravlje pojedinca, a da bi se taj utjecaj mogao razumjeti, potrebno je znati biološku osnovu hranjenja te sastav i djelovanje pojedinih hranjivih tvari u namirnicama. Posebno se istražuje utjecaj prehrane na određene bolesti i psihičke poremećaje, od kojih će neki od dosada najistraženijih biti spomenuti. Isto tako, sve je popularnija prehrana prema emocijama, što je jedan od...
Utjecaj pretilosti na subjektivnu kvalitetu života
Utjecaj pretilosti na subjektivnu kvalitetu života
Dragana Dragojlov
Postoji velik broj istraživanja koja se bave pojmom kvalitete života, multidimenzionalnim konstruktom koji predstavlja pojedinčevu percepciju vlastitog života, koju karakterizira usporedba objektivnih životnih okolnosti i željenih okolnosti. Prilikom provođenja istraživanja i teoretiziranja o ovom konceptu nametnula se potreba za izdvajanjem subjektivnih pokazatelja kvalitete života, budući da se kvaliteta života ne može mjeriti samo na temelju objektivnih pokazatelja. Ovaj...
Utjecaj privrženosti na razvoj emocionalne inteligencije
Utjecaj privrženosti na razvoj emocionalne inteligencije
Marija Žigmundić
Ovaj rad predstavlja pregled suvremene literature u kojoj se istražuje odnos privrženosti i emocionalne inteligencije. U uvodnom dijelu rada prezentirani su pojmovi privrženosti i emocionalne inteligencije te njihov povijesni nastanak, dok se u drugom dijelu opisuje proces nastanka privrženosti, kao i različiti obrasci privrženosti koji su uočeni kod djece i odraslih. U trećem dijelu definirana je emocionalna inteligencija unutar teorijskih okvira na kojima je nastala te su opisani...

Pages