Pages

Arthur Schnitzlers "Reigen" und dessen Verfilmungen der Regisseure Max Ophuels und Roger Vadim 1950 und 1964
Arthur Schnitzlers "Reigen" und dessen Verfilmungen der Regisseure Max Ophuels und Roger Vadim 1950 und 1964
Anita Radojčić
Bei dem Film „Der Reigen“ aus dem Jahr 1950 von Max Ophüls und dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1964 von Roger Vadim handelt es sich um die filmischen Adaptionen des Bühnenstücks „Reigen“ von Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler war ein österreichischer Erzähler und Dramatiker und gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Wiener Moderne. In seinen Werken beschrieb er oft die psychischen Zustände seiner Figuren. Die Handlung spielt meistens in Wien der Jahrhundertwende...
Artistic Inspiration and Its Importance for the Reader’s Perception of a Work of Literature
Artistic Inspiration and Its Importance for the Reader’s Perception of a Work of Literature
Ivan Horvat
Artistic inspiration is usually defined as a starting point of any work of art, and the main guideline which leads and steers the artist during the creative process. Though the forms in which artistic inspiration manifests itself to a writer are innumerable, there are three categories within which all these forms of inspiration can be placed. These categories include: inspiration derived from past events and works written by other authors; inspiration originating from the author’s...
Artizam "Tamare" Frana Galovića
Artizam "Tamare" Frana Galovića
Dora Šiško
Fran Galović hrvatski je književnik rođen 1887. u Peterancu kod Koprivnice. U književnosti se ponajprije javlja kroz pjesništvo gdje se potpisuje pod pseudonimom „Hrvatski đak“. Djeluje u razdoblju hrvatske moderne, koje je obilježilo prijelaz 19. u 20. stoljeće. Hrvatska moderna obuhvaća raznovrsna stilska obilježja kao što su impresionizam, simbolizam, realizam, naturalizam, neoromantizam, dekadentizam i secesija. Hrvatski intelektualci sve više se opiru tradiciji te...
Asertivnost u poslovnoj komunikaciji
Asertivnost u poslovnoj komunikaciji
Hrvojka Serdarušić
Rad daje prikaz komunikacijskih znanja i vještina potrebnih za provedbu kvalitetne poslovne komunikacije s dodatnim osvrtom na poslovnu komunikaciju u knjižnicama. Govori o potrebi za stjecanjem znanja o komunikacijskim vještinama u svrhu što boljeg izražavanja svojih želja i osjećaja na način da ne nanosimo psihološku ili fizičku štetu drugim osobama. Također, govori se o asertivnoj komunikaciji kao sredstvu koje pomaže u rješavanju eventualnih sukoba u poslovnoj komunikaciji....
Asertivnost u svakodnevnom životu
Asertivnost u svakodnevnom životu
Tihana Svoboda
Ovaj završni rad određuje pojam asertivnosti kao sposobnosti izražavanja vlastitih potreba, stavova i osjećaja, bez narušavanja socijalnih odnosa. Navode se prednosti asertivne komunikacije za psihološki razvoj pojedinca i njegovo svakodnevno funkcioniranje u društvenoj i radnoj okolini. Također, opisuju se prava i pripadajuće odgovornosti asertivnog ponašanja. Nadalje, navode se tri najčešća obrasca ponašanja – neasertivni, agresivni i asertivni obrazac, pri čemu se ističe...
Asistenti u nastavi
Asistenti u nastavi
Ivana Tabak
U novije vrijeme diljem svijeta, pa tako i u Hrvatskoj sve se više prepoznaje potreba da škole nude programe koji uvažavaju različitosti i posebnosti sve djece. Jedan od načina približavanja škola potrebama djece jest zapošljavanje asistenata u nastavi koji su jedan od ključnih preduvjeta za uspješnu inkluziju djece s teškoćama u razvoju. U radu su prikazani zakonski okviri uključivanja djece s posebnim potrebama u redoviti školski sustav, kao i zakonski okviri zapošljavanja...
Asistivna tehnologija
Asistivna tehnologija
Martina Slobođanac
Ovaj seminarski rad obrađuje tematiku asistivne tehnologije kao podrške za djecu s poteškoćama u razvoju. Asistivna se tehnologija definira kao skup uređaja, softvera ili programa pomoću kojih se olakšava i unaprjeđuje život djeteta i njegovih sposobnosti. Ona pospješuje kognitivne sposobnosti, povećava razinu motivacije i samopouzdanja te osigurava veću kontrolu djeteta nad vlastitom okolinom. Kako bi asistivna tehnologija uistinu osigurala ostvarenje pozitivnih i efikasnih...
Aspekte der Grammatikkompetenz von Deutschlernenden in der Mittelschule
Aspekte der Grammatikkompetenz von Deutschlernenden in der Mittelschule
Iris Čuček
Diese Diplomarbeit hat zur Aufgabe festzustellen, wie erfolgreich DaF-Lernende – erstes Jahr des Gymnasiums - beim Erwerb von Verbformen sind. Wir sollen herausfinden, ob die Lernenden die Verbformen in ihren Aufsätzen richtig oder falsch gebrauchen, bzw. ob es mehrere richtig oder falsch gebrauchte Verbformen gibt. Es soll auch herausgefunden werden, ob die Lernenden weniger Fehler am Ende als am Anfang des Schuljahrs machen, deshalb werden die Verbformen in den Aufsätzen vom...
Aspekti kataloga: odabrani primjeri iz kataloga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Aspekti kataloga: odabrani primjeri iz kataloga Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek
Nikola Đitko
Ovaj rad se bavio definiranjem kataloga, njegovim karakteristikama, vrstama, oblicima i aspektima koji su, između ostalog, bitni za snalaženje u katalogu. Najprije su navedene različite definicije kataloga kako bi se stekao uvid u to što je točno katalog i njegovu važnost za područje knjižničarstva. Nakon toga se govorilo o vrstama kataloga i promjenama u obliku kataloga kroz povijest odnosno prednostima i nedostacima za svaki oblik. Opisani su aspekti kataloga te način na koji su...
Aspekti mita u suvremenom romanu
Aspekti mita u suvremenom romanu
Valentina Kovačević
U radu se pokušava odgovoriti na pitanje kako je mit pozicioniran, koja je njegova uloga i funkcija, u suvremenim romanima, u ovom slučaju u romanima njemačke autorice Christe Wolf Kasandra i hrvatske autorice Lucije Stamać Labud. Kako bi se odgovorilo na to pitanje, neophodno je prvo upoznati se s nastankom mita i raznim teorijskim pristupima mitu. Analizom navednih romana predočit će se interpretacija mitskih identiteta i njihovi odnosi u romanima. Također, kao bitan dio tvorbe...
Aspekti zaštite privatnosti i autentičnosti digitalnih podataka u Blockchain modelu
Aspekti zaštite privatnosti i autentičnosti digitalnih podataka u Blockchain modelu
Milan Balać
Rad se bavi pojašnjavanjem blockchain tehnologije iz perspektive zaštite autentičnosti i privatnosti digitalnih podataka. Posebna pažnja posvećena je mogućnosti prenamjene tehnologije i njezine upotrebe u zaštiti i očuvanju digitalnih podataka. U radu se pojašnjava praksa zaštite i očuvanja informacijskih objekata i njezin prelazak iz analognog u digitalno doba te se razmatra pojam digitalnih podataka kao digitalnih informacijskih objekata kroz pojašnjavanje tri razine koje...
Aspekti ženskoga u mitovima o postanku
Aspekti ženskoga u mitovima o postanku
Stjepan Pavlović
Mit je fenomen ljudskog društva koji potječe još iz njegovog agrafijskog razdoblja. Prvi mu kritički pristupaju stari Grci, a temelje suvremenog proučavanja mita postavlja Sigmund Freud prevodeći ga na metajezik znanosti, nakon čega postaje predmetom proučavanja funkcionalista, simbolista, strukturalista te poststrukturalista. Mit izvire i boravi primarno u usmenoj kulturi, proizvod (i objekt potrošnje) je mitske svijesti, a njegova univerzalna prevodivost pripisuje se postojanju...

Pages