Pages

Arhitektura Pompeja i Herkulanuma
Arhitektura Pompeja i Herkulanuma
Dubravko Aladić
U ovom diplomskom radu koji nosi naziv „Arhitektura Pompeja i Herkulanuma“ primarno će se izložiti stanoviti pregled zadane teme. Naime, količina spoznaje glede arhitekture Pompeja i Herkulanuma prevelika je da bi se mogla u punom obujmu izložiti u određenom radu. Stoga je pregled logičan izbor. Budući da je stupanj istraženosti glede Pompeja poprilično veći za razliku od Herkulanuma. Veći dio diplomskoga rada fokusirat će se na arhitekturu Pompeja i manji dio na arhitekturu...
Arhitektura Vječnoga Grada
Arhitektura Vječnoga Grada
Adam Debelić
Kolosej je prva građevina kojom se rad bavi isključivo jer je njegova pojava simbol Rima. Poprište gladijatorskih borbi, scena lova, pogubljenja, no i daleko više od toga. Za neke simbol patnje i tiranije te netrpeljivosti, za druge pak simbol veličine jednog vremena te povezanosti naroda i vlasti utjelovljeno u jednu građevinu. Njegova kontroverzija nikoga ne ostavlja ravnodušnim, i uvijek je teško biti objektivan u njegovoj blizini. Osim njega, tu je i Circus Maximus koji svojom...
Arhitektura mrežnih stranica prilagođena slijepim i slabovidnim osobama
Arhitektura mrežnih stranica prilagođena slijepim i slabovidnim osobama
Ivana Furi
Pristupačnost mrežnih stranica sve je češće spominjana tema u području informacijske tehnologije. Donošenjem zakona, pravilnika i stvaranjem smjernica uvjetuje se jednakost pristupa informacijama svim osobama bez diskriminacije. Cilj je ovoga rada upoznati se sa izazovima s kojima se susreću slijepe i slabovidne osobe prilikom korištenja računala i interneta te se upoznati sa smjernicama za poboljšanje pristupačnosti mrežnih stranica. U radu ćemo se upoznati sa tehnologijama...
Aristotel o prijateljstvu
Aristotel o prijateljstvu
Sonja Balaž
Jedno od Aristotelovih (384.-322.) najvažnijih i najutjecajnijih djela je Nikomahova Etika. Cilj završnog rada naziva 'Aristotel o prijateljstvu' jest prikazati što je prijateljstvo za Aristotela, koje vrste prijateljstva postoje, kako je to prijateljstvo shvaćeno u političkom smislu, te uvidjeti odgovore na neka pitanja koja se dotiču pojma prijateljstva. Aristotel prijateljstvo definira kao krepost ili kao nešto što sadržava krepost. Vrste prijateljstva prema Aristotelu su...
Aristotelova paideia
Aristotelova paideia
Krunoslav Josip Ilišević
Pitanje odgoja nameće se kao jedno od ključnih pitanja u opstojnosti ljudske vrste. Ljudi odgoj shvaćaju olako i ne pridaje mu se važnost kakvu zaslužuje. Veliku pažnju zaslužuje jer je, uz razum, on još jedna komponenta koja nas odvaja od ostalih živih bića. Velika pažnja mu se ne posvećuje zato što se o njemu govorilo uvijek na razini spekulacija zbog beskonačno mnogo mogućnosti. U stvaranje vlastite teorije odgoja i obrazovanja uključivali su se mnogi, a jedan od njih je i...
Aristotelova teorija etičke sredine
Aristotelova teorija etičke sredine
Josip Vincetić
Ovim ćemo radom proučiti temeljne sastavnice Aristotelove etike, primarno se bazirajući na Nikomahovoj Etici. Nakon izlaganja općenitih pretpostavki o vrlini te sredini kao ključnom pojmu ovog etičkog nauka, posvetit ćemo se nekim bitnim elementima za razumijevanje ove kompleksne cjeline, kao što su Aristotelova razmatranja o odnosu između pojedinca i polisa, odgoja mladih te pojmovi hexis i prohairesis. Naposlijetku ćemo iznijeti neke pojedinačne moralne vrline (pravdnost,...
Aristotelove moralne vrline i odgoj
Aristotelove moralne vrline i odgoj
Tajana Trbara
Kod Aristotela pod filozofijom o ljudskim stvarima misli se na etiku i politiku. One spadaju u praktičku filozofiju gdje je cilj znanje radi djelovanja; teže dobru radi moralnog usavršavanja. Ovaj rad odnosi se na Nikomahovu etiku, djelo u kojem je izložena Aristotelova etika. Duša ima dva vida, razumni i nerazumni, u skladu s tim vrline se dijele na moralne i dianoetičke. Moralne vrline se odnose na osjetni vid duše. Po rodu se određuju kao stanje, bave se djelovanjima i...
Aristotelovo shvaćanje psyche
Aristotelovo shvaćanje psyche
Barbara Kalauz
U ovom seminarskom radu, najprije ću napraviti uvod u temu svog seminarskog rada, a to je «Aristotelovo shvaćanje psyche». Nezaobilazno je spomenuti da je ovaj veliki filozof bio Platonov učenik pa je barem u filozofskim počecima, vidljiv njegov utjecaj. Središnja tema ovog završnog rada prikaz je Aristotelovog shvaćanja duše, stoga ću najprije dati prikaz mišljenja kroz povijest pomoću kojih su se oblikovale određene definicije koje određuju što duša jest i na osnovu toga...
Armenski genocid
Armenski genocid
Tena Vinković
U završnom će se radu govoriti o genocidu nad armenskim narodom, događajima koji su mu prethodili, kao i o posljedicama samoga genocida te kako se on promatra danas. Na samom će početku biti potrebno definirati pojam genocida te ga smjestiti u kontekst vremena i prostora; što je značio nekada, a što on podrazumijeva danas. Govorit će se o Osmanskom Carstvu krajem 19.st. te Armencima na njegovu području kako bi se razumjeli povodi genocidu. Pozornost će se posvetiti Mladoturcima,...
Arthur Miller's Death of a Salesman in the Context of the American Dream
Arthur Miller's Death of a Salesman in the Context of the American Dream
Ines Basara
This paper focuses on the impact of the corrupted American Dream on Willy Loman’s family, with a particular emphasis on Willy Loman’s disillusionment about the meaning of the American Dream and its attainment. By analysing the American Dream in Death of a Salesman, the aim of this paper is to show how Willy’s misconception of achieving the American Dream led to a miserable and unsatisfying life for not only Willy, but the whole Loman family. The cause of Willy Loman’s demise was...
Arthur Schnitzlers "Reigen" und dessen Verfilmungen der Regisseure Max Ophuels und Roger Vadim 1950 und 1964
Arthur Schnitzlers "Reigen" und dessen Verfilmungen der Regisseure Max Ophuels und Roger Vadim 1950 und 1964
Anita Radojčić
Bei dem Film „Der Reigen“ aus dem Jahr 1950 von Max Ophüls und dem gleichnamigen Film aus dem Jahr 1964 von Roger Vadim handelt es sich um die filmischen Adaptionen des Bühnenstücks „Reigen“ von Arthur Schnitzler. Arthur Schnitzler war ein österreichischer Erzähler und Dramatiker und gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der Wiener Moderne. In seinen Werken beschrieb er oft die psychischen Zustände seiner Figuren. Die Handlung spielt meistens in Wien der Jahrhundertwende...
Artistic Inspiration and Its Importance for the Reader’s Perception of a Work of Literature
Artistic Inspiration and Its Importance for the Reader’s Perception of a Work of Literature
Ivan Horvat
Artistic inspiration is usually defined as a starting point of any work of art, and the main guideline which leads and steers the artist during the creative process. Though the forms in which artistic inspiration manifests itself to a writer are innumerable, there are three categories within which all these forms of inspiration can be placed. These categories include: inspiration derived from past events and works written by other authors; inspiration originating from the author’s...

Pages