Pages

Antun Radić o hrvatskom jeziku i jezikoslovcima svojega vremena
Antun Radić o hrvatskom jeziku i jezikoslovcima svojega vremena
Luka Franjić
Iako je hrvatski jezik krajem 19. i početkom 20. stoljeća bio zanemaren i potiskivan, svoj doprinos dao mu je u svome kratkotrajnom filološkom djelovanju i Antun Radić. U ovome radu naglasak se stavlja na Radićeve kritike vezane uz hrvatski jezik i jezikoslovce jer su upravo one pouzdani dokaz da provedba jezične koncepcije hrvatskih vukovaca od samog početka nailazi i na neodobravanje dijela jezikoslovaca. Radićeva kratkotrajna kritička filološka djelatnost nerazdvojno je povezana...
Anwendung der analytischen Bewertungsskala bei der Beurteilung diskursiver und grammatischer Kompetenz fortgeschrittener Deutschlerner
Anwendung der analytischen Bewertungsskala bei der Beurteilung diskursiver und grammatischer Kompetenz fortgeschrittener Deutschlerner
Ana Ćaćić
Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob signifikante Unterschiede beim analytischen und einem eher holistischen Bewertungsverfahren der Diskurs- (Kohärenz und Kohäsion) und Grammatikkompetenzen (Syntax und Morphologie) bestehen. Untersucht wird auch in welcher Beziehung die Ergebnisse der einzelnen hier untersuchten Aspekte der Diskurs- und Grammatikkompetenz beim analytischen und die Ergebnisse der einzelnen hier untersuchten Aspekte der Diskurs- und Grammatikkompetenz beim...
Aplikacijski sustav Archivematica - uloga metapodataka u zaštiti digitalnih podataka
Aplikacijski sustav Archivematica - uloga metapodataka u zaštiti digitalnih podataka
Maja Šimenić
Cilj ovog rada je istražiti funkcionalnosti i fleksibilnost aplikacijskog sustava Archivematica, njegove prednosti kada je u pitanju zaštita digitalnih podataka te ulogu metapodataka u samom sustavu i zaštiti podataka. Razvojem tehnologije i novih medija kao i formata za pohranu pojavio se problem zaštite podataka koji su pohranjeni na starijim medijima i u starijim formatima. Zbog toga razvoj jednog ovakvog aplikacijskog sustava predstavlja praćenje „trendova“ i tehnologije u...
Aplikacijski sustav Archivematica u dugoročnom očuvanju digitalnih podataka
Aplikacijski sustav Archivematica u dugoročnom očuvanju digitalnih podataka
Katarina Baričević
Cilj rada je istaknuti svrhu i važnost korištenja aplikacijskog rješenja Archivematica kojim se omogućava dugoročna pohrana digitalnih objekata. Prijetnja dugoročnom očuvanju digitalnih objekata je zastarijevanje tehnologije budući da dolazi do promjena u medijima i formatima pohrane. Slijedom takvih događaja, nameće se pitanje dugoročnog očuvanja digitalnih podataka i stvaranja pouzdanog sustava za očuvanje istih koji neće biti podložan tehnološkim promjenama. Stvaranje...
Apotheose des Lebens in Form "heiliger Hochzeit" des Hochstaplers Felix Krull
Apotheose des Lebens in Form "heiliger Hochzeit" des Hochstaplers Felix Krull
Tomislav Fadljević
In der vorliegenden Arbeit wird die Darstellung der Apotheose des Lebens in Form heiliger Hochzeit im Werk Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Thomas Mann analysiert. Der Roman wurde in mehreren Zeitabschnitten im Leben des Autors geschrieben, um dann als Romanfragment 1953 zu erschein. Im einleitenden Teil der Arbeit wird Allgemeines über den Autor berichtet. Hierauf folgt eine Analyse der Hauptgestalt, Felix Krull. Im abschließenden Teil der Arbeit wird das Motiv der...
Apsurd i anarhija u romanu Isušena kaljuža Janka Polića Kamova
Apsurd i anarhija u romanu Isušena kaljuža Janka Polića Kamova
Darja Šišić
Pomoću pojmovnih kategorija apsurda i anarhije, u ovom se radu analizira jedini roman jednog od najradikalnijih hrvatskih avangardista – Janka Polića Kamova. Kao najdublja izvorišta Kamovljeve poetike, apsurd i anarhija se i u Isušenoj kaljuži prepoznaju kao pokretači pobune i autoanalize njezinoga glavnog junaka, Arsena Toplaka, stoga se uz primjenu filozofskih tumačenja tih dvaju pojmova detaljno može pristupiti razotkrivanju senzibilne Arsenove osobnosti. Taj se romaneskni junak...
Apsurd kao odgovor na smisao života. Slučaj Camusova "Stranca"
Apsurd kao odgovor na smisao života. Slučaj Camusova "Stranca"
Luka Pavkić
Albert Camus smatra se jednim od najpoznatijih egzistencijalista u filozofiji i književnosti francuske provenijencije, ali i uopće. Iako se nije proklamirao filozofom niti egzistencijalistom, njegova misao koja se temelji na pojmu apsurda, vrijedna je za davanje potencijalnoga odgovora na smisao čovjekova života. On smatra kako je život besmislen, ali ne i ne-vrijedan življenja. Poznat po stavu da je jedino bitno filozofijsko pitanje ono samoubojstva, zagovornik je života kojeg treba...
Arendt "O zlu"
Arendt "O zlu"
Emanuela Kuliš
U ovom završnom radu riječ je o prikazu osnovnih misli Hannah Arendt koje je iznijela u svojim Predavanjima o nekim pitanjima moralne filozofije, odnosno u svom djelu O zlu. Također, promišljanja o tematici zla Hannah Arendt se uspoređuju s promišljanjima Immanuela Kanta te Aurelija Augustina. Misao autorice vrlo je bliska mislima ovih dvaju mislilaca. Međutim, postoje i određene specifičnosti koje su prikazane u daljnjem radu. U prvom dijelu završnog rada, dan je prikaz...
Arendt o nasilju
Arendt o nasilju
Monika Merkaš
Hannah Arendt, uočivši pogrešno korištenje riječi moć, sila, snaga, autoritet i nasilje odlučna je prikazati distinkcije, ali i detaljno proučiti nasilje. Arendt smatra da se navedeni termini pogrešno koriste jer im je funkcija jednaka – iskazivanje ljudske sklonosti da pojedinac ili vlada nad nekim, ili da netko vlada nad njim. Česta je zamjena riječi nasilje i moć, te postoji mnijenje da su iste jednakoznačne. Nasilje i moć nisu prirodni fenomeni, oni su ljudska tvorevina...
Argument "mozak u bačvi"
Argument "mozak u bačvi"
Katarina Glavica
Mozak u bačvi hipotetska je situacija u kojoj smo svi mozgovi u bačvama koje kontrolira neki "ludi" znanstvenik. Rene Descartes još je u 17. stoljeću pretpostavio scenarij u kojem ga obmanjuje zloduh te su svi njegovi tjelesni podražaji lažni. Ne samo podražaji, već i iskustvo. Sve osim njegovih misli. Descartesova krilatica zato glasi: “Mislim, dakle postojim.” Dok god on mislio, postoji i to mu nitko ne može opovrgnuti. Skeptički argument mozga u bačvi razvio je do...
Arhetip Divlje žene u romanu Male žene Luise May Alcott
Arhetip Divlje žene u romanu Male žene Luise May Alcott
Sonja Milić
Male žene: ili Meg, Jo, Beth i Amy (Little Women: or, Meg, Jo, Beth and Amy, I–II, 1868–69), roman je američke književnice Louise May Alcott (1832 – 1888). U njemu se pomoću autobiografskih elemenata prikazuje život obitelji March u Novoj Engleskoj za vrijeme Američkog građanskog rata. Opisujući život tadašnjeg djevojaštva, autorica kroz sudbine četiriju sestara prikazuje tipologiju ženskog ponašanja te pruža nekoliko mogućih načina konačnog prihvaćanja ili...
Arhetipsko čitanje bajke
Arhetipsko čitanje bajke
Sara Hocenski
Tema je rada arhetipsko tumačenje bajke. Polazne pretpostavke istraživanja bile su moguće definicije bajki unutar kojih se pokušalo smjestiti jungovsku psihoanalitičku teoriju o arhetipovima na primjerima različitih likova svjetskih, europskih, kao i hrvatskih bajki. Ponajprije se bajka definira kao vrsta, a zatim je definiran pojam arhetipa, koji pripada psihoanalizi Carla Gustava Junga. Prema Jungovoj teoriji, arhetipovi su modeli osobnosti, „praslike“ i dio kolektivno...

Pages