Pages

Analiza sadržaja za predškolsku dob na mobilnim platformama
Analiza sadržaja za predškolsku dob na mobilnim platformama
Diana Musić
Igra je intelektualna i cjeloživotna aktivnost. Tradicionalna igra ima svoje karakteristike, osnovne sastavnice i svoje funkcije. Igrovna aktivnost zauzima najveći dio dana predškolskog djeteta. Kroz igru ono uči, razvija kognitivne, senzorne, motoričke sposobnosti, dijete se razvija kao socijalno biće svjesno sebe i svoje okoline. Prisutnost medija u današnjem društvu nezaobilazno utječe na sve ljude, pa tako i na one najmlađe. Uslijed toga prepoznata je važnost odgoja za medije...
Analiza sustava navigacije mrežnih stranica hrvatskih narodnih knjižnica
Analiza sustava navigacije mrežnih stranica hrvatskih narodnih knjižnica
Marina Krimer
U radu je dana analiza sustava navigacije mrežnih stranica hrvatskih narodnih knjižnica s obzirom na zastupljene kategorije (izbornike) i koncepte (poveznice). Teorijski dio rada bavi se definiranje informacijske arhitekture i njenog područja primjene te ustanovljenjem vještina i znanja koja trebaju posjedovati informacijski arhitekti. Osim toga, predstavljen je mehanizam međudjelovanja korisnika, sadržaja i konteksta unutar novog područja informacijske ekologije, a zatim opisane...
Analiza tržišta i trendova u području nakladništva dječje knjige: primjeri prakse u Velikoj Britaniji
Analiza tržišta i trendova u području nakladništva dječje knjige: primjeri prakse u Velikoj Britaniji
Mirna Gilman
Kroz rad će se razmotriti povijesni pregled razvitka dječjeg nakladništva od prvih početaka dječje knjige do suvremenog doba i pojave e-knjige, a na primjeru analize trţišta dječje knjige u Velikoj Britaniji. Cilj rada je kroz isti povijesni pregled utvrditi utvrditi glavne trendove i identificirati čimbenike koji su na te trendove utjecali te općenito analizirati britansko trţište dječje knjige od 18. stoljeća zaključno s 2015. godinom kako bi se steklo razumijevanje procesa...
Analiza tržišta rada informatičkih tvrtki kao potencionalnih posloprimatelja studenata informatologije
Analiza tržišta rada informatičkih tvrtki kao potencionalnih posloprimatelja studenata informatologije
Iva Adžaga
Nakon suočavanja s početkom gospodarske krize u državi, informatičke tvrtke u Hrvatskoj doživljavaju svoj uzlet okrećući se stranom tržištu gdje počinju ostvarivati veći dio svojih prihoda. Osobito se u kratkom razdoblju razvija osječko tržište informatičkih tvrtki zbog sve većeg broja tvrtki i zaposlenika na tom području koji uspješno posluju na stranom tržištu i međusobnom suradnjom usmjeravaju pažnju na razvitak domaćeg tržišta. Informatičke tvrtke su često u...
Analiza čimbenika za ostvarivanje kvalitetne osnovne škole
Analiza čimbenika za ostvarivanje kvalitetne osnovne škole
Željka Kopić
Kvaliteta je u odgoju i obrazovanju složen pojam te nije moguće nabrojati sve čimbenike kvalitetnog odgoja i obrazovanja u osnovnim školama, stoga se u radu iznose temeljni čimbenici kvalitetne škole. Anketiranjem su ispitani čimbenici koji utječu na kvalitetno ostvarivanje osnovne škole. Anketirano je 160 učenika osnovnih škola, 34 nastavnika, 6 stručnih suradnika i 4 ravnatelja osnovnih škola. Utvrđeno je kako u današnjim osnovnim školama prevladavaju tradicionalni oblici,...
Analyse der Grammatikübungen in DaF-Lehrwerken für die Mittelschule
Analyse der Grammatikübungen in DaF-Lehrwerken für die Mittelschule
Ana Keglević
Das Thema dieser Arbeit ist die Analyse von Grammatikübungen in DaF-Lehrwerken für die Mittelschule. Die Arbeit ist in vier große Abschnitte gegliedert. Den ersten Teil nimmt die Einführung ein, danach folgt die Theorie, die Beschreibung der Untersuchung bzw. der Analyse und das Schlusswort. Grammatik ist bei Lernern meist unbeliebt und gilt als schwer und langweilig. Da Lehrwerke eines der wichtigsten Utensilien im Fremdsprachenunterricht sind, Grammatik aber unumstritten eine wichtige...
Analyse der wiss. Ausdrucksweise am Beispiel von "Mehrsprachige Jugendliche im Umgang mit Dialekt und Hochsprache in der Deutschen Schweiz" von A. Häcki Buhofer et al.
Analyse der wiss. Ausdrucksweise am Beispiel von "Mehrsprachige Jugendliche im Umgang mit Dialekt und Hochsprache in der Deutschen Schweiz" von A. Häcki Buhofer et al.
Ivana Lukić
Diese Abschlussarbeit befasst sich mit den Eigenschaften des wissenschaftlichen Schreibens. Zu Beginn werden die Elemente einer wissenschaftlichen Arbeit und deren Funktionen genannt. Der erste bzw. der theoretische Teil der Arbeit widmet sich der Frage, welche Teile eine Arbeit beinhalten muss und wie ihre Struktur aussehen muss. Darauf aufbauend werden im analytischen Teil die Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil verdeutlicht. Die Zielsetzung der Arbeit ist die genannten Elemente und...
Analyse der wissenschaftlichen Ausdrucksweise am Beispiel von "Strategien des Bittens in Varietäten des Deutschen und im Serbischen" von Elke Hentschel
Analyse der wissenschaftlichen Ausdrucksweise am Beispiel von "Strategien des Bittens in Varietäten des Deutschen und im Serbischen" von Elke Hentschel
Andreja Oberling
Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der wissenschaftlichen Ausdruckweise im Beitrag „Analyse der wissenschaftlichen Ausdrucksweise am Beispiel von Strategien des Bittens in Varietäten des Deutschen und im Serbischen“ von Elke Hentschel, auseinander, genauer gesagt mit den Bestandteilen und Merkmalen des gleichen. Die Abschlussarbeit besteht aus zwei Teilen. Im theoretischen Teil wird gezeigt wie eine wissenschaftliche Arbeit gebaut ist, an welche Anforderungen einer sich halten muss,...
Analysis of Errors in Translating English-Croatian False Pairs
Analysis of Errors in Translating English-Croatian False Pairs
Doris Golubović
Because of their existence in almost all languages, false pairs represent a hindrance even to trained interpreters and advanced learners, but especially to the ones who are not familiar with them. Therefore, they are an interesting and frequent topic of numerous articles and research papers. This paper presents an overview of errors which occur among students of English language when translating English-Croatian false pairs. Moreover, considering the existing research in this field, this...
Analysis of Metaphors and Metonymies in 'The 1975's Lyrics
Analysis of Metaphors and Metonymies in 'The 1975's Lyrics
Irena Iličević
Metaphor and metonymy had been one of the main topics of cognitive linguistics since Lakoff and Johnson’s publication of Metaphors We Live By in 1980. As they had set the basis of understanding these two conceptual mechanisms, a new wave of interest arose, as poetic metaphor became more and more prominent in poetry, therefore music too. The traditional examples of conceptual metaphors and metonymy were now replaced with new and intriguing ones. This is becoming clear when listening to the...
Analysis of Morphological, Syntactic and Other Errors in Simultaneous Interpretation from English into Croatian
Analysis of Morphological, Syntactic and Other Errors in Simultaneous Interpretation from English into Croatian
Aleksandra Živković
The paper focuses on the morphological, syntactic and other errors (such as omissions, additions and substitutions) occurring in the simultaneous interpretations of English Language and Literature students majoring in Translation and Interpretation and searches for and analyses these types of errors in the context of their interpretations from English into Croatian. Students participating in the study, i.e. the subjects, are graduates of The Faculty of Philosophy in Osijek and their...
Analysis of Screen Translation of Slang
Analysis of Screen Translation of Slang
Jelena Mesić
This paper focuses on the screen translation of slang. It attempts to define slang, and give an insight into various aspects of it. In order to fully understand the nature of slang and its background it is necessary to give a historic overview and to explain functions that slang has in a language. There are various reasons why people use slang, and those can be divided into personal or social. When it comes to translation, there are several methods used to help us solve translation problems....

Pages