master's thesis
Zaštita knjižne baštine u samostanskim knjižnicama - organizacijske pretpostavke

Tihomira Čop (2011)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences
Department of Information Sciences