master's thesis
A horvát nyelv hatásának lexikológiai vizsgálata a horvátországi magyarok nyelvhasználatában

Anđela Štajcer (2017)
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek
Faculty of Humanities and Social Sciences